Dzisiaj jest: Środa, 12 czerwiec 2024 r.
Aktualne ceny paliw:
 • 6,43 zł
 • 6,39 zł

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Nr 435/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 435/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztówpowstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 

Treść uchwały znajduje się w pełnej treści tej wiadomości.
 • 08 maj 2013
 • 2 503 wyświetleń
Uchwała Nr 368/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012r.

Uchwała Nr 368/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012r.

Uchwała Nr 368/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.

Treść uchwały znajduje się w pełnej treści tej wiadomości.
 • 06 grudzień 2012
 • 2 713 wyświetleń
Uchwała Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28.06.2012

Uchwała Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28.06.2012

Uchwała Nr 303/XXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

Treść uchwały znajduje się w pełnej treści wiadomości. Wewnątrz załączonego pliku znajduje się wniosek o wydanie Kart Wielkiej Rodziny.
 • 09 sierpień 2012
 • 2 738 wyświetleń
Uchwała Nr 227/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 227/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 227/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...
 • 01 marzec 2012
 • 3 057 wyświetleń
Uchwała Nr 98/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr 98/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr 98/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...
 • 04 styczeń 2012
 • 2 779 wyświetleń
Uchwała Nr 97/VIII/2011

Uchwała Nr 97/VIII/2011

Uchwała Nr 97/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków..
 • 04 styczeń 2012
 • 6 852 wyświetleń
Uchwała Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r.

Uchwała Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r.

Uchwała Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach / Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn.zm./ uchwala się, co następuje :
 • 03 styczeń 2012
 • 2 637 wyświetleń
Uchwała Nr 371/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r.

Uchwała Nr 371/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r.

Uchwała Nr 371/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
 • 02 styczeń 2012
 • 4 443 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 354/XLVIII/2009 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat dodatkowych.

UCHWAŁA Nr 354/XLVIII/2009 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat dodatkowych.

Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 • 19 marzec 2010
 • 2 637 wyświetleń