Dzisiaj jest: Środa, 12 czerwiec 2024 r.
Aktualne ceny paliw:
 • 6,43 zł
 • 6,39 zł

O Firmie

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE

ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000317956

Kapitał zakładowy w wysokości 23.027.300,00 PLN

NIP: 758-22-77-162 REGON: 141641959

 Konto: Bank Spółdzielczy w Wąsewie 56 8930 0004 0000 3652 2000 0010


DOJAZD DO SIEDZIBY FIRMY


      Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce został powołany w 1976 roku jako jednostka przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wówczas baza Zakładu została umieszczona na nieruchomości zabudowanej przy ul. Berka Joselewicza w Ostrołęce – ówczesnym centrum administracyjnym województwa ostrołęckiego. Zaplecze warsztatowe stanowiły cztery kanały naprawcze, stacja paliw i magazyn części zamiennych. Pierwsze na ulice wyjechało sześć autobusów wyprodukowanych przez Autosan model H9-35. Pojazdy posiadały drzwi tylne oraz przednie elektropneumatyczne, sterowane ze stanowiska kierowcy, a także mogły przewozić maksymalnie 70 pasażerów, w tym 24 na miejscach siedzących. Początkowo ostrołęczanie korzystali z dwóch linii komunikacyjnych: nr 2 Szpital - Wojciechowice oraz nr 3 Grabowo - Wojciechowice, które po zmodyfikowaniu liczby i lokalizacji przystanków istnieją do dziś. Sześć lat po rozpoczęciu pracy Zakładu tabor zwiększony został do 25 pojazdów, a Firma przejęła od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej obsługę pozostałych czterech linii: nr 1, nr 6, nr 7, nr 8, funkcjonujących w Ostrołęce.

      Rok 1986 był przełomowy z punktu widzenia komfortu przewozu pasażerów po miejskich ulicach – rozpoczęto zwiększanie taboru, o autobusy z większą pojemnością, które mogły pomieścić nawet 110 osób, tj. JELCZ M-11 oraz JELCZ PR-120M. Modele te jednak zostawiły o sobie wspomnienia nieekologicznych i nieekonomicznych w eksploatacji (zużycie paliwa na poziomie ok. 35 litrów na 100 km). Do oddzielenia MZK od WPGKiM doszło w 1988 r., staraniami ówczesnego kierownika Henryka Tomczaka. Jednocześnie Zakład stał się jednostką budżetową, podległą Prezydentowi Miasta, która swoją siedzibę otrzymała przy ul. Mazowieckiej 2, a stanowisko jej dyrektora objął Ryszard Kobrzyński (do 2002 roku, kiedy stanowisko to został powierzone na okres siedmiu lat Andrzejowi Jagielskiemu).   

  Rok 1993 to kolejna zmiana adresu bazy Zakładu - z ul. Mazowieckiej 2 na ul. Kołobrzeską 1 i tam Przedsiębiorstwo funkcjonuje do dziś. Nowa lokalizacja jest powierzchniowo trzykrotnie większa  od poprzedniej (4280 mkw.). Budynek główny został wybudowany w latach '70-tych.

      Kolejny skok technologiczny w standardzie pojazdów, wykorzystywanych przez Zakład, nastąpił dopiero w 2000 roku, kiedy do taboru wprowadzono 10 autobusów SOLARIS URBINO 9 z automatyczną skrzynią biegów, spełniające normę czystości spalin EURO2. Jednocześnie Zakład rozpoczął intensywne dostosowywanie przebiegu tras komunikacyjnych do wzmożonego rozwoju obrzeży miasta Ostrołęki.

       W 2008 roku została uruchomiona linia Nr 7 zabezpieczająca potrzeby mieszkańców nowo wybudowanych bloków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Jana Pawła II. W początkowym okresie linia Nr 7 kursowała tylko na tzw. I zmianie tj.  w godz.6.50- 14.50. Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców okolicznych gmin uruchomiono linię Nr 18, kursującą na trasie Dw. PKS – Korczaki oraz linię Nr 20 dając możliwość dojazdu mieszkańcom Tobolic w okolice Dw. PKS. W znacznym stopniu zmodyfikowano trasę linii Nr 5 zapewniając mieszkańcom Teodorowa i Laskowca łatwiejszy dostęp do przystanków komunikacji miejskiej. W wyniku licznych próśb mieszkańców bloków przy ul. Jana Pawła II w 2009 roku na linii Nr 7 zostały uruchomione kursy zapewniające dojazd w godzinach popołudniowych.  Od 01.02.2012 r. linia Nr 7 kursuje nową trasą, oraz w soboty, niedziele i święta. 

      Z dniem 10.12.2008 roku swoją działalność zakończył zakład budżetowy, a z dniem 11.12.2008 roku funkcjonowanie rozpoczął Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrołęce. Prezesem Zarządu Spółki został powołany Ryszard Chrostowski.  Zatrudnienie w Spółce na początku sierpnia 2014 r. wyniosło 94 osoby. Miejski Zakład Komunikacji obsługiwał 19 linii autobusowych mając do dyspozycji 34 autobusy i wykonując rocznie około 1,6 miliona kilometrów.

Inwestycje zrealizowane w latach 2009-2016 :

 • W I, III kwartale 2009 roku rozszerzenie taboru o 6 MAZ-ów model 206.
 • W II kwartale 2009 roku Spółka rozpoczęła realizację projektu pt. Przebudowa placu manewrowego w obrębie stacji paliw dla pojazdów własnych MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce.
 • W IV kwartale 2009 roku zakup monitoringu na terenie zajezdni.
 • W I kwartale 2010 roku wprowadzenie systemu informatyczno biletowego MUNICOM (bilet elektroniczny).
 • W II kwartale 2010 roku rozpoczął  działalność Ośrodek Szkolenia Kierowców przy MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce.
 • W II kwartale 2010 roku Stacja Paliw rozszerzyła swą działalność na sprzedaż zewnętrzną.
 • W II kwartale 2010 roku zakupiono 15 nowych podświetlanych wiat przystankowych.
 • W III kwartale 2010 roku Spółka przeprowadziła termomodernizację budynku administracyjno warsztatowego na terenie zajezdni.
 • W III i IV kwartale 2011 r. przebudowa dwóch wjazdów na zajezdnię.
 • W IV kwartale 2011 roku zakup 3 nowych autobusów marki Solbus model  SN11M27.00
 • W III kwartale 2011 roku zakup 10 nowych podświetlanych wiat przystankowych
 • W II kwartale 2012 roku zakup kolejnych 10 nowych podświetlanych wiat przystankowych.
 • W III kwartale 2012 roku dostawa 4 sztuk nowych autobusów miejskich niskopodłogowych marki SOLBUS SN11M27.001.
 • W IV kwartale 2012 roku dostawa 6 tablic elektronicznych, umieszczonych na przystankach.
 • W IV kwartale 2012 roku oddano do użytku profesjonalną myjnię autobusową.
 • W II kwartale 2013 roku zakup 10 nowych podświetlanych wiat przystankowych.
 • W II kwartale 2013 roku  zakup płyt chodnikowych Braille’a zwiększających bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych.
 • W III kwartale 2013 roku zakup elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem (10 szt.).
 • W IV kwartale 2013 roku zakończono prace modernizacyjne pomieszczeń administracyjno – warsztatowych w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce.
 • W IV kwartale 2013 roku zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych (30 szt.).
 • W  III kwartale 2013 roku zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach (15 szt.).
 • W I kwartale 2014 roku utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia.
 • W I kwartale 2014 roku zakup szynowych wyciągów spalin (4 szt.).
 • W II kwartale 2014 roku dostawa i wykonanie 30 nowych podświetlanych wiat przystankowych.
 • W II kwartale 2014 roku wymiana ogrodzenia bazy MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 1 od strony południowo-wschodniej.
 • W  III kwartale 2014 roku zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, klasy midi, przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • W  III kwartale 2014 roku zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • W I kwartale 2015 roku rozpoczęto budowę Stacji Paliw oraz adaptację kanału naprawczego na kontrolno-diagnostyczny.
 • W II kwartale 2015 roku oddano do użytku kanał kontrolno-diagnostyczny.
 • W III kwartale 2015 roku zakończono budowę Stacji Paliw.
 • W roku 2016 od marca do końca września przeprowadzono remont i aranżację pomieszczeń warsztatowych.

Zgodnie z Uchwałą nr 381/LIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 października 2017r. od dnia 28 października 2017r. wszystkie przejazdy na trasach linii Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce są bezpłatne.