Dzisiaj jest: Wtorek, 14 lipiec 2020 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 4,15 zł
  • 4,10 zł

Kontakt

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE

ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000317956

Kapitał zakładowy w wysokości 6.350.400 zł

NIP: 758-22-77-162 REGON: 141641959

Konto: Bank Pekao S.A. I Oddz. w Ostrołęce 32 1240 1691 1111 0010 6165 6375


Organami Spółki są:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Jedynym udziałowcem Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jest MIASTO OSTROŁĘKA

RADA NADZORCZA

Przewodniczący - Mirosław Augustyniak

Wiceprzewodniczący - Wiesław Piaściński

Członek - Józef Kur

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Dariusz Domanowski


 

DOJAZD DO SIEDZIBY FIRMY (KLIKNIJ)

Dane kontaktowe :

  Sekretariat 29 769 14 62 

                    29 769 10 97

e-mail sekretariat@mzk.ostroleka.pl 

strona internetowa www.mzk.ostroleka.pl

reklamacje reklamacje@mzk.ostroleka.pl

 

Nr pokoju

Stanowisko

Nr telefonu

1.
Dyspozytor / Informacja
 
 

Tel. wew. 114

Kom. 515 181 128

3. 
Kierownik logistyki 
 
 
 

Tel. wew. 120

7.
Specjalista ds. przewozów - Mirosław Zięba
 
 

Tel. wew. 129

4.

Specjalista ds. taboru i monitoringu - Kamil Mamątow

kmamatow@mzk.ostroleka.pl

Tel. 537 995 595

7. 

Specjalista ds. taboru i analiz - Paweł Redziński

predzinski@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 129

19.

Główny księgowy - 
 

 

 

23.

Specjalista ds. księgowych - Urszula Rąbalska
 
 

Tel. wew. 116

23.

Specjalista ds. księgowych - Anna Deluga

adeluga@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 116

28.

Specjalista ds. personalnych - Agnieszka Prusik

aprusik@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 126

14.

Specjalista biura zarządu - Ilona Bednarska / REKLAMA /

ibednarska@mzk.ostroleka.pl

 515 181 124

23.

Specjalista ds. gospodarczych – Grażyna Dąbrowska

gdabrowska@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 116

 

Kierownik serwisu - Sławek Faderewski

sfaderewski@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 121

11.

Specjalista ds. magazynu i zaopatrzenia- Mariusz Wojtkowski

mwojtkowski@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 117

 

Kierownik stacji paliw - Anna Cekała

stacjapaliw@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 134

 

Stacja paliw

stacjapaliw@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 118

 
 

Prezes Zarządu– Ryszard Chrostowski

Pełnomocnik Zarządu - Edyta Korytkowska

Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy – Joanna Mielnicka