Dzisiaj jest: Poniedziałek, 20 styczeń 2020 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 5,00 zł
  • 5,25 zł

Kontakt

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE

ul. Kołobrzeska 1. 07-410 Ostrołęka

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000317956

Kapitał zakładowy w wysokości 6.350.400 zł

NIP: 758-22-77-162 REGON: 141641959

Konto: Bank Pekao S.A. I Oddz. w Ostrołęce 32 1240 1691 1111 0010 6165 6375


Prezes Zarządu – Dariusz Domanowski


 

DOJAZD DO SIEDZIBY FIRMY (KLIKNIJ)

Telefony kontaktowe :

                                       Sekretariat/Centrala 29/ 769-14-62 lub 29/ 769-10-97 wew. 119

                                       e-mail sekretariat@mzk.ostroleka.pl

                                       Strona internetowa www.mzk.ostroleka.pl

 

Nr pokoju

Stanowisko

Nr telefonu

19.

Główny Księgowy - Monika Święcka

mswiecka@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 113

 

Kierownik  Serwisu - Sławek Faderewski

sfaderewski@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 121

Kom. 510 138 606
7.

Reklama, Marketing - Ilona Bednarska

ibednarska@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 131

Kom. 515 181 124
7.

Zamówienia Publiczne - Milena Mróz

mmroz@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 131

Kom. 515 181 124

7.

Specjalista ds. taboru i analiz - Paweł Redziński

predzinski@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 131

14.

Specjalista ds. Gospodarczych – Grażyna Dąbrowska

gdabrowska@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 130

4.

Sekcja Koordynacji Przewozów – Mirosław Zięba

mzieba@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 129

 

4.

Specjalista ds. Przewozów i Monitoringu – Kamil Mamątow

kmamatow@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 129

 

23.

Dział Księgowości

 

Tel. wew. 116

28.

Kadry - Agnieszka Prusik

aprusik@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 126

11.

Magazyn Główny/Sklep Motoryzacyjny - Mariusz Wojtkowski

mwojtkowski@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 117

 

Stacja Paliw

stacjapaliw@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 118

 1.
Dyspozytor / Informacja
 

Tel. wew. 114

Kom. 515 181 128

18.

Kasa Główna przy ul. Kołobrzeskiej 1

 

Tel. wew. 127

 
 

Prezes Zarządu– Ryszard Chrostowski

Pełnomocnik Zarządu - Edyta Korytkowska

Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy – Joanna Mielnicka