Dzisiaj jest: Środa, 28 październik 2020 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 4,15 zł
  • 4,15 zł

Kontakt

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE

ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000317956

Kapitał zakładowy w wysokości 6.350.400 zł

NIP: 758-22-77-162 REGON: 141641959

Konto: Bank Pekao S.A. I Oddz. w Ostrołęce 32 1240 1691 1111 0010 6165 6375


Organami Spółki są:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Jedynym udziałowcem Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jest MIASTO OSTROŁĘKA

RADA NADZORCZA

Przewodniczący - Mirosław Augustyniak

Wiceprzewodniczący - Wiesław Piaściński

Członek - Józef Kur

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Dariusz Domanowski


 

DOJAZD DO SIEDZIBY FIRMY (KLIKNIJ)

Dane kontaktowe :

 

Sekretariat                         29/769 14 62 , 29/769 10 97           sekretariat@mzk.ostroleka.pl              

Reklamacje i sugestie                                                                  reklamacje@mzk.ostroleka.pl

Dyspozytor / Informacja   wew. 114                                            dyspozytor@mzk.ostroleka.pl

Stacja paliw                        wew. 118                                            stacjapaliw@mzk.ostroleka.pl

Reklama                              515 181 124                                       sekretariat@mzk.ostroleka.pl 

 

 
 

Prezes Zarządu– Ryszard Chrostowski

Pełnomocnik Zarządu - Edyta Korytkowska

Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy – Joanna Mielnicka