Dzisiaj jest: Środa, 12 czerwiec 2024 r.
Aktualne ceny paliw:
 • 6,43 zł
 • 6,39 zł

Środki Unijne

Budowa myjni autobusowej na potrzeby MZK Spółka z o.o.

Budowa myjni autobusowej na potrzeby MZK Spółka z o.o.

Inwestycja pod nazwą: „Budowa myjni autobusowej na potrzeby własne na terenie zajezdni MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce, przy ul. Kołobrzeskiej 1, jako element Projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 5.1. jest w trakcie realizacji. Na dzień 12.04.2012r. trwają na terenie zajezdni prace budowlane wykonywane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAREX” z Ostrołęki, którego oferta została wybrana...
 • 02 sierpień 2012
 • 2 684 wyświetleń
Przebudowa dwóch zjazdów na teren bazy MZK Spółka z o.o.

Przebudowa dwóch zjazdów na teren bazy MZK Spółka z o.o.

III i IV kwartał 2011r. to realizacja przedsięwzięcia pt: „Przebudowa dwóch zjazdów z ulicy Kołobrzeskiej na teren bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. oraz ogrodzenia jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 5.1.”
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano przebudowę zjazdu nr 1 polegającą na poszerzeniu go i skanalizowaniu...
 • 02 sierpień 2012
 • 2 555 wyświetleń
Nabycie systemu monitorującego

Nabycie systemu monitorującego

W IV kwartale 2009r. Spółka zakupiła system monitoringu wizyjnego. Aby właściwie zabezpieczyć teren firmy, Spółka nabyła wraz z usługą montażu sprzęt specjalistyczny, m.in. 12 kamer dualnych zewnętrznych, 2 kamery kolorowe zewnętrzne, 3 kamery kolorowe wewnętrzne, centralę alarmową, czujniki ruchu, czujnik p.poż., pilot antynapadowy.
 • 02 sierpień 2012
 • 2 545 wyświetleń
Kompleksowa termomodernizacja budynku MZK

Kompleksowa termomodernizacja budynku MZK

W okresie od kwietnia 2010r. do sierpnia 2010r. Spółka zrealizowała inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych polegającą na remoncie elewacji i dachu budynku, mieszczącego stację obsługi samochodów, warsztat, pomieszczenia socjalne oraz część administracyjną Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce...
 • 02 sierpień 2012
 • 2 534 wyświetleń
Zakup specjalistycznego systemu informacji pasażerów i zarządzania spółką Municom.Premium

Zakup specjalistycznego systemu informacji pasażerów i zarządzania spółką Municom.Premium

W III kwartale 2009r. Spółka zakupiła sieć komputerową niezbędną do wdrożenia i użytkowania planowanego systemu informatycznego MUNICON.PREMIUM ( systemu informatycznej obsługi klientów oraz automatyzacji pracy i świadczenia usług Spółki)...
 • 02 sierpień 2012
 • 3 255 wyświetleń
Zakup wiat przystankowych

Zakup wiat przystankowych

W II kwartale 2010r. Spółka w celu podniesienia standardu oczekiwania pasażerów zakupiła 15 nowych wiat przystankowych. W listopadzie 2011r. dostarczono kolejną partię 10 wiat...
 • 02 sierpień 2012
 • 2 012 wyświetleń
Zakup taboru autobusów

Zakup taboru autobusów

W III kwartale 2009 roku Spółka nabyła trzy autobusy, z 10 zaplanowanych do zakupu. Zastąpiły one wycofane z eksploatacji ponad 20-letnie Jelcze. Są to MAZ-y 206, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek kwalifikowany - współfinansowany przez UE - stanowią dwa autobusy). W IV kwartale 2011 roku w ramach Projektu MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce zakupiła...
 • 02 sierpień 2012
 • 2 559 wyświetleń

Środki unijne dla MZK

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako jeden z trzech  podmiotów na terenie Mazowsza otrzymał dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.1.  Transport miejski, na realizację Projektu pt. Podniesienie standardu  usług transportu publicznego, świadczonych przez Miejski Zakład  Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania  inwestycyjne
 • 03 styczeń 2012
 • 2 574 wyświetleń