5,18 zł
5,10 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,18 zł     5,10 zł

Pytania dot. przetargu na remont wnętrza budyny przy ul. Kołobrzeskiej

Pytania potencjalnych Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu na roboty budowlane - Prace modernizacyjne pomieszczeń administracyjno-warsztatowych w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1
Liczba wyświetleń: 1055
 
14.12 2012


Wybór oferty na ubezpieczenie mienia i działalności
Informujemy o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pt. "Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce", prowadzonym w trybie zapytania o cenę. Wybrana została oferta firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
 
Protokół z otwarcia ofert znajduje się w pełnej treści niniejszej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 987
 
13.12 2012


Wybór oferty na dostawę olejów, smarów oraz płynów hamulcowych
W postępowaniu przetargowym na "Dostawę olejów, smarów oraz płynów hamulcowych w latach 2013-2015", prowadzonym w trybie zapytania o cenę wybrana została najkorzystniejsza oferta - firmy FUCHS OIL Corporation (PL) Sp. z o.o.
 
Wewnątrz niniejszej wiadomości znajduje się protokół z otwarcia ofert.
Liczba wyświetleń: 941
 
13.12 2012


Przetarg na remont pomieszczeń

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:


PRACE MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWYCH W SIEDZIBIE MZK SP. Z O.O. W OSTROŁĘCE W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1

 

Treść ogłoszenia w pełnej treści tej wiadomości.

Liczba wyświetleń: 1275
 
06.12 2012


Dostawa olejów, smarów oraz płynów hamulcowych - pytania
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia pytania potencjalnych Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu na dostawę olejów, smarów oraz płynów hamulcowych (w latach 2013-2015).
 
Przetarg powyższy nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publciznych - wartość poniżej 14.000 Euro.
Liczba wyświetleń: 973
 
30.11 2012


Przetarg na dostawę oleju napędowego w 2013 roku - wybór oferty
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego do MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2013 - XII 2013 wybrana została najkorzystniejsza oferta, firmy P.P.H.U. "WAGAT" sp. j. Wielogórscy, ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów.
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 949
 
26.11 2012


Protokół z otwarcia ofert - dostawy oleju napędowego na 2013 rok
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2013 – XII 2013

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT...
Liczba wyświetleń: 1446
 
26.11 2012


Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrołęce publikuje odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców dotyczące przetargu na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia osób i mienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

Uwaga! Odpowiedzi wprowadzają kilka zmian do SIWZ.
Liczba wyświetleń: 924
 
22.11 2012


Zaproszenie do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2012.
Zaproszenie do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2012.
Liczba wyświetleń: 978
 
15.11 2012


Zakup olejów, smarów oraz płynów hamulcowych na lata 2013-2015
Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Spółka z o.o., 07-410 Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 1, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego
na wykonanie zadania:
„Dostawa olejów, smarów oraz płynów hamulcowych”.

Przetarg powyższy nie podlega przepisom Ustawy Prawa zamówień publicznych - wartość <14.000 euro.
Liczba wyświetleń: 1191
 
08.11 2012


Przetarg na świadczenie usług ubezpieczeniowych
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zwraca się z zapytaniem o cenę na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce, tj.
- Mienie:
a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
b) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- OC, AC, NNW pojazdów
Liczba wyświetleń: 1105
 
08.11 2012


Pytania do przetargu na dostawę ON na 2013 rok [aktualizacja!]
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zamieszcza odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego w okresie I 2013 - XII 2013. Znaleźć je można w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 940
 
06.11 2012


Przetarg na dostawę oleju napędowego
MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2013 - XII 2013.

Informacje na temat przetargu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone są w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 2088
 
15.10 2012


Przetarg na dostawę 4 autobusów - Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY; dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ  CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH PRZEZNACZONYCH DO  PRZEWOZU OSÓB JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM  2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.
Liczba wyświetleń: 2278
 
26.07 2012


Pytania do przetargu na dostawę 4 autobusów (Zmiana SIWZ i terminu składania ofert!)
PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawy: Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.


Odpowiedź na pytanie i zmiana terminu składania ofert  (209 KB)
Liczba wyświetleń: 1068
 
17.07 2012

« poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011