5,01 zł
4,94 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,01 zł     4,94 zł

Przetarg nieograniczony na: DOSTAWY: Zakup płyt chodnikowych zwiększających bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”  Działania 5.1 Tra
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. zaprasza oferentów do wzięcia udziału w Przetargu nieograniczonym na zakup płyt chodnikowych zwiększających bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”
DZIAŁANIA 5.1”Transport miejski” RPO WM
2007-2013
Liczba wyświetleń: 1141
 
20.03 2013


Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych z wyposażeniem.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. zaprasza oferentów do wzięcia udziału w Przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ I MONTAŻ DZIESIĘCIU SZTUK ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PRIORYTETU V „WZMACNIANIE ROLI MIAST W ROZWOJU REGIONU” DZIAŁANIE 5.1 „TRANSPORT MIEJSKI”
RPO WM 2007 - 2013
Liczba wyświetleń: 1230
 
20.03 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu na roboty budowlane: Przebudowa nawierzchni placów manewrowych i parkingów...
 
22.02 2013


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACÓW MANEWROWYCH..."
 
19.02 2013


c.d. pytań  potencjalnych Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu na przebudowę placów manewrowych ( aktualizacja 14.02.2013r. )
Liczba wyświetleń: 1313
 
06.02 2013


Odpowiedzi na pyt. dotyczące przetargu na przebudowę pl. manewrowych
MZK Spółka z o.o. zamieszcza odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców do przetargu na roboty budowlane – Przebudowa nawierzchni placów manewrowych i parkingów z wykonaniem oświetlenia na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej, jako element Projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1

Odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców  (481 KB)


Liczba wyświetleń: 1004
 
21.01 2013


Uwaga! Dot. przetargu na przebudowę placu manewrowego
dot.  przetargu na roboty budowlane - "Przebudowa nawierzchni placów manewrowych i parkingów z wykonaniem oświetlenia na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 1, jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013. Działanie 5.1".

Informujemy, iż z powodu problemów technicznych do poprzedniej wiadomości nie załączył się jeden z załączników. Brak załącznika nie wpływał na treść ogłoszenia ani treści SIWZ. Prosimy wziąć go pod uwagę przy przygotowywaniu oferty. Przepraszamy za zamieszanie.

Organizacja ruchu i inne roboty - przedmiar robót  (59,8 KB)
Liczba wyświetleń: 1107
 
14.01 2013


Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni placów manewrowych i parkingów
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACÓW MANEWROWYCH I PARKINGÓW Z WYKONANIEM OŚWIETLENIA NA TERENIE ZAJEZDNI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 1, JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH
RPO WM 2007-2013. DZIAŁANIE 5.1"
Liczba wyświetleń: 1630
 
07.01 2013


Protokoły dot. przetargu na remont pomieszczeń


W treści niniejszej wiadomości znajdują się protokoły z otwarcia ofert i z wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane: "Prace modernizacyjne pomieszczeń administracyjno-warsztatowych w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.".
Liczba wyświetleń: 1297
 
21.12 2012


Pytania dot. przetargu na remont wnętrza budyny przy ul. Kołobrzeskiej

Pytania potencjalnych Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu na roboty budowlane - Prace modernizacyjne pomieszczeń administracyjno-warsztatowych w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1
Liczba wyświetleń: 1145
 
14.12 2012


Wybór oferty na ubezpieczenie mienia i działalności
Informujemy o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pt. "Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce", prowadzonym w trybie zapytania o cenę. Wybrana została oferta firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
 
Protokół z otwarcia ofert znajduje się w pełnej treści niniejszej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 1082
 
13.12 2012


Wybór oferty na dostawę olejów, smarów oraz płynów hamulcowych
W postępowaniu przetargowym na "Dostawę olejów, smarów oraz płynów hamulcowych w latach 2013-2015", prowadzonym w trybie zapytania o cenę wybrana została najkorzystniejsza oferta - firmy FUCHS OIL Corporation (PL) Sp. z o.o.
 
Wewnątrz niniejszej wiadomości znajduje się protokół z otwarcia ofert.
Liczba wyświetleń: 1032
 
13.12 2012


Przetarg na remont pomieszczeń

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:


PRACE MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWYCH W SIEDZIBIE MZK SP. Z O.O. W OSTROŁĘCE W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1

 

Treść ogłoszenia w pełnej treści tej wiadomości.

Liczba wyświetleń: 1387
 
06.12 2012


Dostawa olejów, smarów oraz płynów hamulcowych - pytania
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia pytania potencjalnych Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu na dostawę olejów, smarów oraz płynów hamulcowych (w latach 2013-2015).
 
Przetarg powyższy nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publciznych - wartość poniżej 14.000 Euro.
Liczba wyświetleń: 1069
 
30.11 2012


Przetarg na dostawę oleju napędowego w 2013 roku - wybór oferty
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego do MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2013 - XII 2013 wybrana została najkorzystniejsza oferta, firmy P.P.H.U. "WAGAT" sp. j. Wielogórscy, ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów.
 
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 1044
 
26.11 2012

« poprzednie ... 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011