5,18 zł
5,10 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,18 zł     5,10 zł

Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na: "DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DO MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2015 - XII 2015R."
          Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.:"DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DO MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2015 - XII 2015R." Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 808
 
20.11 2014


Przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015."
       Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym p.n.: Przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015."
Liczba wyświetleń: 848
 
13.11 2014


Pytania i zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawy ON dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2015 – XII 2015.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.
( pełna treść zapytań i odpowiedzi w załączeniu )
Liczba wyświetleń: 883
 
04.11 2014


Przetarg na sprzedaż autobusów
Miejski  Zakład  Komunikacji  Spółka  z o.o. w  Ostrołęce ogłasza PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  na  sprzedaż  autobusów. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Liczba wyświetleń: 760
 
21.10 2014


Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z  o.o. w Ostrołęce zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia ofert  w postępowaniu na badanie  sprawozdania finansowego Spółki za 2014  rok.
 
 
Liczba wyświetleń: 783
 
14.10 2014


Przetarg nieograniczony na: "Dostawę oleju napędowego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I - XII. 2015r.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym p.n.: Przetarg nieograniczony na: "Dostawę oleju napędowego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I - XII. 2015r."
Liczba wyświetleń: 899
 
02.10 2014


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich,  niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.:DOSTAWĘ - Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich,  niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, jako element Projektu realizowanego w Ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2007 – 2013. Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 1245
 
20.08 2014


 ( UWAGA! Aktualizacja z dn. 30.07.2014r. w załączniku ) Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.:"Dostawa: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich,  niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkow
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.
( pełna treść zapytań i odpowiedzi w załączeniu )
Liczba wyświetleń: 959
 
22.07 2014


Przetarg nieograniczony pn.:Dostawa: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich,  niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogoweg
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym p.n.: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich,  niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport Miejski” RPO WM 2007 - 2013. Pełna treść siwz w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 1792
 
26.06 2014


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ: ZAKUP 2 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH NISKOPODŁOGOWYCH, KLASY MIDI , PRZYSTOSOWANYCH DO ZASILANIA EKOLOGICZNYMI BIOPALIWAMI, WYPOSAŻONYCH W DODATKOWE ELEMENTY PODNOSZĄCE UŻYTEC
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.:DOSTAWA: ZAKUP 2 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH NISKOPODŁOGOWYCH, KLASY MIDI , PRZYSTOSOWANYCH DO ZASILANIA EKOLOGICZNYMI BIOPALIWAMI, WYPOSAŻONYCH W DODATKOWE ELEMENTY PODNOSZĄCE UŻYTECZNOŚĆ TRANSPORTU PUBLICZNEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO, JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PRIORYTETU V WZMACNIANIE ROLI MIAST W ROZWOJU REGIONU DZIAŁANIE 5.1 „TRANSPORT MIEJSKI” RPO WM 2007 - 2013. Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 845
 
20.06 2014


DRUGA AKTUALIZACJA ( z dn. 28.05.2014r.) !!! UWAGA - AKTUALIZACJA!!! ( z dn.12.05.14r. )Przetarg nieograniczony na Dostawę: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, klasy midi , przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopal
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym p.n.: Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, klasy midi , przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2007 - 2013 ( pełna treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączeniu).
Liczba wyświetleń: 1306
 
05.05 2014


Protokół z otwarcia/wyboru ofert/y, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 01.04.2014r. na wymianę ogrodzenia, dla zamówienia nieprzekraczającego równowartości 14 000 Euro. ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29stycznia 2004r. Prawo
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia Protokół z otwarcia/wyboru ofert/y, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 01.04.2014r. na wymianę ogrodzenia, dla zamówienia nieprzekraczającego równowartości 14 000 Euro ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ). Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 728
 
22.04 2014


Wyjaśnienia do „Zapytania ofertowego” na wymianę odcinka ogrodzenia bazy MZK Sp. z o.o. zlokalizowanym w Ostrołęce, przy ul. Kołobrzeskiej 1.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przekazuje wyjaśnienia do „Zapytania ofertowego” na wymianę odcinka ogrodzenia bazy MZK Sp. z o.o. zlokalizowanym w Ostrołęce, przy ul. Kołobrzeskiej 1. ( pełna treść w załączeniu )
Liczba wyświetleń: 721
 
09.04 2014


ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIANĘ OGRODZENIA
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty na wymianę odcinka ogrodzenia bazy MZK Sp. z o.o. zlokalizowanym w Ostrołęce, przy ul. Kołobrzeskiej 1. Pełna treść zapytania w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 821
 
01.04 2014


Protokół z wyboru oferty w przetrgu nieograniczonym na: Wykonanie, dostawę oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport M
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie, dostawa oraz montaż 30 wiat przystankowych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport Miejski” RPO WM 2007 - 2013. Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 747
 
11.03 2014

« poprzednie 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011