5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł

Budowa myjni autobusowej na potrzeby MZK Spółka z o.o.
Inwestycja pod nazwą: „Budowa myjni autobusowej na potrzeby własne na terenie zajezdni MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce, przy ul. Kołobrzeskiej 1, jako element Projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 5.1. jest w trakcie realizacji. Na dzień 12.04.2012r. trwają na terenie zajezdni prace budowlane wykonywane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAREX” z Ostrołęki, którego oferta została wybrana w ogłoszonym w lutym 2012r. przetargu nieograniczonym.
 
Liczba wyświetleń: 1959
02.08 2012

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011