Dzisiaj jest: Środa, 12 czerwiec 2024 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 6,43 zł
  • 6,39 zł

WYJAŚNIENIE TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - USŁUGI: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

07 grudnia 2018 r.
     Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający – Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
 
Załącznikipobrań
PDF Wyjaśnienie treści SIWZ 118,08 KB 628