Dzisiaj jest: Czwartek, 18 kwiecień 2024 r.
Aktualne ceny paliw:
 • 6,69 zł
 • 6,74 zł

O Firmie

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE

ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000317956

Kapitał zakładowy w wysokości 23.027.300,00 PLN

NIP: 758-22-77-162 REGON: 141641959

 Konto: Bank Spółdzielczy w Wąsewie 56 8930 0004 0000 3652 2000 0010


DOJAZD DO SIEDZIBY FIRMY


      Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce został powołany w 1976 roku jako jednostka przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wówczas baza Zakładu została umieszczona na nieruchomości zabudowanej przy ul. Berka Joselewicza w Ostrołęce – ówczesnym centrum administracyjnym województwa ostrołęckiego. Zaplecze warsztatowe stanowiły cztery kanały naprawcze, stacja paliw i magazyn części zamiennych. Pierwsze na ulice wyjechało sześć autobusów wyprodukowanych przez Autosan model H9-35. Pojazdy posiadały drzwi tylne oraz przednie elektropneumatyczne, sterowane ze stanowiska kierowcy, a także mogły przewozić maksymalnie 70 pasażerów, w tym 24 na miejscach siedzących. Początkowo ostrołęczanie korzystali z dwóch linii komunikacyjnych: nr 2 Szpital - Wojciechowice oraz nr 3 Grabowo - Wojciechowice, które po zmodyfikowaniu liczby i lokalizacji przystanków istnieją do dziś. Sześć lat po rozpoczęciu pracy Zakładu tabor zwiększony został do 25 pojazdów, a Firma przejęła od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej obsługę pozostałych czterech linii: nr 1, nr 6, nr 7, nr 8, funkcjonujących w Ostrołęce.

      Rok 1986 był przełomowy z punktu widzenia komfortu przewozu pasażerów po miejskich ulicach – rozpoczęto zwiększanie taboru, o autobusy z większą pojemnością, które mogły pomieścić nawet 110 osób, tj. JELCZ M-11 oraz JELCZ PR-120M. Modele te jednak zostawiły o sobie wspomnienia nieekologicznych i nieekonomicznych w eksploatacji (zużycie paliwa na poziomie ok. 35 litrów na 100 km). Do oddzielenia MZK od WPGKiM doszło w 1988 r., staraniami ówczesnego kierownika Henryka Tomczaka. Jednocześnie Zakład stał się jednostką budżetową, podległą Prezydentowi Miasta, która swoją siedzibę otrzymała przy ul. Mazowieckiej 2, a stanowisko jej dyrektora objął Ryszard Kobrzyński (do 2002 roku, kiedy stanowisko to został powierzone na okres siedmiu lat Andrzejowi Jagielskiemu).   

  Rok 1993 to kolejna zmiana adresu bazy Zakładu - z ul. Mazowieckiej 2 na ul. Kołobrzeską 1 i tam Przedsiębiorstwo funkcjonuje do dziś. Nowa lokalizacja jest powierzchniowo trzykrotnie większa  od poprzedniej (4280 mkw.). Budynek główny został wybudowany w latach '70-tych.

      Kolejny skok technologiczny w standardzie pojazdów, wykorzystywanych przez Zakład, nastąpił dopiero w 2000 roku, kiedy do taboru wprowadzono 10 autobusów SOLARIS URBINO 9 z automatyczną skrzynią biegów, spełniające normę czystości spalin EURO2. Jednocześnie Zakład rozpoczął intensywne dostosowywanie przebiegu tras komunikacyjnych do wzmożonego rozwoju obrzeży miasta Ostrołęki.

       W 2008 roku została uruchomiona linia Nr 7 zabezpieczająca potrzeby mieszkańców nowo wybudowanych bloków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Jana Pawła II. W początkowym okresie linia Nr 7 kursowała tylko na tzw. I zmianie tj.  w godz.6.50- 14.50. Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców okolicznych gmin uruchomiono linię Nr 18, kursującą na trasie Dw. PKS – Korczaki oraz linię Nr 20 dając możliwość dojazdu mieszkańcom Tobolic w okolice Dw. PKS. W znacznym stopniu zmodyfikowano trasę linii Nr 5 zapewniając mieszkańcom Teodorowa i Laskowca łatwiejszy dostęp do przystanków komunikacji miejskiej. W wyniku licznych próśb mieszkańców bloków przy ul. Jana Pawła II w 2009 roku na linii Nr 7 zostały uruchomione kursy zapewniające dojazd w godzinach popołudniowych.  Od 01.02.2012 r. linia Nr 7 kursuje nową trasą, oraz w soboty, niedziele i święta. 

      Z dniem 10.12.2008 roku swoją działalność zakończył zakład budżetowy, a z dniem 11.12.2008 roku funkcjonowanie rozpoczął Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrołęce. Prezesem Zarządu Spółki został powołany Ryszard Chrostowski.  Zatrudnienie w Spółce na początku sierpnia 2014 r. wyniosło 94 osoby. Miejski Zakład Komunikacji obsługiwał 19 linii autobusowych mając do dyspozycji 34 autobusy i wykonując rocznie około 1,6 miliona kilometrów.

Inwestycje zrealizowane w latach 2009-2016 :

 • W I, III kwartale 2009 roku rozszerzenie taboru o 6 MAZ-ów model 206.
 • W II kwartale 2009 roku Spółka rozpoczęła realizację projektu pt. Przebudowa placu manewrowego w obrębie stacji paliw dla pojazdów własnych MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce.
 • W IV kwartale 2009 roku zakup monitoringu na terenie zajezdni.
 • W I kwartale 2010 roku wprowadzenie systemu informatyczno biletowego MUNICOM (bilet elektroniczny).
 • W II kwartale 2010 roku rozpoczął  działalność Ośrodek Szkolenia Kierowców przy MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce.
 • W II kwartale 2010 roku Stacja Paliw rozszerzyła swą działalność na sprzedaż zewnętrzną.
 • W II kwartale 2010 roku zakupiono 15 nowych podświetlanych wiat przystankowych.
 • W III kwartale 2010 roku Spółka przeprowadziła termomodernizację budynku administracyjno warsztatowego na terenie zajezdni.
 • W III i IV kwartale 2011 r. przebudowa dwóch wjazdów na zajezdnię.
 • W IV kwartale 2011 roku zakup 3 nowych autobusów marki Solbus model  SN11M27.00
 • W III kwartale 2011 roku zakup 10 nowych podświetlanych wiat przystankowych
 • W II kwartale 2012 roku zakup kolejnych 10 nowych podświetlanych wiat przystankowych.
 • W III kwartale 2012 roku dostawa 4 sztuk nowych autobusów miejskich niskopodłogowych marki SOLBUS SN11M27.001.
 • W IV kwartale 2012 roku dostawa 6 tablic elektronicznych, umieszczonych na przystankach.
 • W IV kwartale 2012 roku oddano do użytku profesjonalną myjnię autobusową.
 • W II kwartale 2013 roku zakup 10 nowych podświetlanych wiat przystankowych.
 • W II kwartale 2013 roku  zakup płyt chodnikowych Braille’a zwiększających bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych.
 • W III kwartale 2013 roku zakup elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem (10 szt.).
 • W IV kwartale 2013 roku zakończono prace modernizacyjne pomieszczeń administracyjno – warsztatowych w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce.
 • W IV kwartale 2013 roku zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych (30 szt.).
 • W  III kwartale 2013 roku zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach (15 szt.).
 • W I kwartale 2014 roku utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia.
 • W I kwartale 2014 roku zakup szynowych wyciągów spalin (4 szt.).
 • W II kwartale 2014 roku dostawa i wykonanie 30 nowych podświetlanych wiat przystankowych.
 • W II kwartale 2014 roku wymiana ogrodzenia bazy MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 1 od strony południowo-wschodniej.
 • W  III kwartale 2014 roku zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, klasy midi, przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • W  III kwartale 2014 roku zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • W I kwartale 2015 roku rozpoczęto budowę Stacji Paliw oraz adaptację kanału naprawczego na kontrolno-diagnostyczny.
 • W II kwartale 2015 roku oddano do użytku kanał kontrolno-diagnostyczny.
 • W III kwartale 2015 roku zakończono budowę Stacji Paliw.
 • W roku 2016 od marca do końca września przeprowadzono remont i aranżację pomieszczeń warsztatowych.

Zgodnie z Uchwałą nr 381/LIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 października 2017r. od dnia 28 października 2017r. wszystkie przejazdy na trasach linii Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce są bezpłatne.

TABOR

Lp.

Marka i rodzaj pojazdu

 Nr  Boczny

1.

Jelcz M08MB

122

2.

MAZ 206 124

3.

MAZ 206 125

4.

MAZ 206 126

5.

MAZ 206

129

6.

MAZ 206 130

7.

MAZ 206 131

8.

MAN A21 132

9.

SOLBUS SN 11 134

10.

SOLBUS SN 11 135

11.

SOLBUS SN 11

136

12.

SOLBUS SN 11

137

13.

SOLBUS SN 11

138

14.

SOLBUS SN 11

139

15.

SOLBUS SN 11

141

16.

SOLBUS SN 11 142

17.

AMZ Kutno 143
18.
 
AMZ Kutno 144
19.
 
SOLARIS URBINO 8.9
ELECTRIC
145
20.
 
SOLARIS URBINO 8.9
ELECTRIC
146
21.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

147
22.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

148
23.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

149
24.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

150
25.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

151
26.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

152
27.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

153
28.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

154
29.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

155
30.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

156
31.

SOLARIS URBINO 12 ELECTRIC

157
32.

SOLARIS URBINO 12 ELECTRIC

158