Dzisiaj jest: Poniedziałek, 26 lipiec 2021 r.
Aktualne ceny paliw:
 • 5,54 zł
 • 5,10 zł

O Firmie

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE

ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000317956

Kapitał zakładowy w wysokości 8.447.800,00 PLN

NIP: 758-22-77-162 REGON: 141641959

Konto: Bank Pekao S.A. I Oddz. w Ostrołęce 32 1240 1691 1111 0010 6165 6375


DOJAZD DO SIEDZIBY FIRMY


      Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce został powołany w 1976 roku jako jednostka przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wówczas baza Zakładu została umieszczona na nieruchomości zabudowanej przy ul. Berka Joselewicza w Ostrołęce – ówczesnym centrum administracyjnym województwa ostrołęckiego. Zaplecze warsztatowe stanowiły cztery kanały naprawcze, stacja paliw i magazyn części zamiennych. Pierwsze na ulice wyjechało sześć autobusów wyprodukowanych przez Autosan model H9-35. Pojazdy posiadały drzwi tylne oraz przednie elektropneumatyczne, sterowane ze stanowiska kierowcy, a także mogły przewozić maksymalnie 70 pasażerów, w tym 24 na miejscach siedzących. Początkowo ostrołęczanie korzystali z dwóch linii komunikacyjnych: nr 2 Szpital - Wojciechowice oraz nr 3 Grabowo - Wojciechowice, które po zmodyfikowaniu liczby i lokalizacji przystanków istnieją do dziś. Sześć lat po rozpoczęciu pracy Zakładu tabor zwiększony został do 25 pojazdów, a Firma przejęła od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej obsługę pozostałych czterech linii: nr 1, nr 6, nr 7, nr 8, funkcjonujących w Ostrołęce.

      Rok 1986 był przełomowy z punktu widzenia komfortu przewozu pasażerów po miejskich ulicach – rozpoczęto zwiększanie taboru, o autobusy z większą pojemnością, które mogły pomieścić nawet 110 osób, tj. JELCZ M-11 oraz JELCZ PR-120M. Modele te jednak zostawiły o sobie wspomnienia nieekologicznych i nieekonomicznych w eksploatacji (zużycie paliwa na poziomie ok. 35 litrów na 100 km). Do oddzielenia MZK od WPGKiM doszło w 1988 r., staraniami ówczesnego kierownika Henryka Tomczaka. Jednocześnie Zakład stał się jednostką budżetową, podległą Prezydentowi Miasta, która swoją siedzibę otrzymała przy ul. Mazowieckiej 2, a stanowisko jej dyrektora objął Ryszard Kobrzyński (do 2002 roku, kiedy stanowisko to został powierzone na okres siedmiu lat Andrzejowi Jagielskiemu).   

  Rok 1993 to kolejna zmiana adresu bazy Zakładu - z ul. Mazowieckiej 2 na ul. Kołobrzeską 1 i tam Przedsiębiorstwo funkcjonuje do dziś. Nowa lokalizacja jest powierzchniowo trzykrotnie większa  od poprzedniej (4280 mkw.). Budynek główny został wybudowany w latach '70-tych.

      Kolejny skok technologiczny w standardzie pojazdów, wykorzystywanych przez Zakład, nastąpił dopiero w 2000 roku, kiedy do taboru wprowadzono 10 autobusów SOLARIS URBINO 9 z automatyczną skrzynią biegów, spełniające normę czystości spalin EURO2. Jednocześnie Zakład rozpoczął intensywne dostosowywanie przebiegu tras komunikacyjnych do wzmożonego rozwoju obrzeży miasta Ostrołęki.

       W 2008 roku została uruchomiona linia Nr 7 zabezpieczająca potrzeby mieszkańców nowo wybudowanych bloków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Jana Pawła II. W początkowym okresie linia Nr 7 kursowała tylko na tzw. I zmianie tj.  w godz.6.50- 14.50. Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców okolicznych gmin uruchomiono linię Nr 18, kursującą na trasie Dw. PKS – Korczaki oraz linię Nr 20 dając możliwość dojazdu mieszkańcom Tobolic w okolice Dw. PKS. W znacznym stopniu zmodyfikowano trasę linii Nr 5 zapewniając mieszkańcom Teodorowa i Laskowca łatwiejszy dostęp do przystanków komunikacji miejskiej. W wyniku licznych próśb mieszkańców bloków przy ul. Jana Pawła II w 2009 roku na linii Nr 7 zostały uruchomione kursy zapewniające dojazd w godzinach popołudniowych.  Od 01.02.2012 r. linia Nr 7 kursuje nową trasą, oraz w soboty, niedziele i święta. 

      Z dniem 10.12.2008 roku swoją działalność zakończył zakład budżetowy, a z dniem 11.12.2008 roku funkcjonowanie rozpoczął Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrołęce. Prezesem Zarządu Spółki został powołany Ryszard Chrostowski.  Zatrudnienie w Spółce na początku sierpnia 2014 r. wyniosło 94 osoby. Miejski Zakład Komunikacji obsługiwał 19 linii autobusowych mając do dyspozycji 34 autobusy i wykonując rocznie około 1,6 miliona kilometrów.

Inwestycje zrealizowane w latach 2009-2016 :

 • W I, III kwartale 2009 roku rozszerzenie taboru o 6 MAZ-ów model 206.
 • W II kwartale 2009 roku Spółka rozpoczęła realizację projektu pt. Przebudowa placu manewrowego w obrębie stacji paliw dla pojazdów własnych MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce.
 • W IV kwartale 2009 roku zakup monitoringu na terenie zajezdni.
 • W I kwartale 2010 roku wprowadzenie systemu informatyczno biletowego MUNICOM (bilet elektroniczny).
 • W II kwartale 2010 roku rozpoczął  działalność Ośrodek Szkolenia Kierowców przy MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce.
 • W II kwartale 2010 roku Stacja Paliw rozszerzyła swą działalność na sprzedaż zewnętrzną.
 • W II kwartale 2010 roku zakupiono 15 nowych podświetlanych wiat przystankowych.
 • W III kwartale 2010 roku Spółka przeprowadziła termomodernizację budynku administracyjno warsztatowego na terenie zajezdni.
 • W III i IV kwartale 2011 r. przebudowa dwóch wjazdów na zajezdnię.
 • W IV kwartale 2011 roku zakup 3 nowych autobusów marki Solbus model  SN11M27.00
 • W III kwartale 2011 roku zakup 10 nowych podświetlanych wiat przystankowych
 • W II kwartale 2012 roku zakup kolejnych 10 nowych podświetlanych wiat przystankowych.
 • W III kwartale 2012 roku dostawa 4 sztuk nowych autobusów miejskich niskopodłogowych marki SOLBUS SN11M27.001.
 • W IV kwartale 2012 roku dostawa 6 tablic elektronicznych, umieszczonych na przystankach.
 • W IV kwartale 2012 roku oddano do użytku profesjonalną myjnię autobusową.
 • W II kwartale 2013 roku zakup 10 nowych podświetlanych wiat przystankowych.
 • W II kwartale 2013 roku  zakup płyt chodnikowych Braille’a zwiększających bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych.
 • W III kwartale 2013 roku zakup elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem (10 szt.).
 • W IV kwartale 2013 roku zakończono prace modernizacyjne pomieszczeń administracyjno – warsztatowych w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce.
 • W IV kwartale 2013 roku zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych (30 szt.).
 • W  III kwartale 2013 roku zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach (15 szt.).
 • W I kwartale 2014 roku utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia.
 • W I kwartale 2014 roku zakup szynowych wyciągów spalin (4 szt.).
 • W II kwartale 2014 roku dostawa i wykonanie 30 nowych podświetlanych wiat przystankowych.
 • W II kwartale 2014 roku wymiana ogrodzenia bazy MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 1 od strony południowo-wschodniej.
 • W  III kwartale 2014 roku zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, klasy midi, przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • W  III kwartale 2014 roku zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • W I kwartale 2015 roku rozpoczęto budowę Stacji Paliw oraz adaptację kanału naprawczego na kontrolno-diagnostyczny.
 • W II kwartale 2015 roku oddano do użytku kanał kontrolno-diagnostyczny.
 • W III kwartale 2015 roku zakończono budowę Stacji Paliw.
 • W roku 2016 od marca do końca września przeprowadzono remont i aranżację pomieszczeń warsztatowych.

Zgodnie z Uchwałą nr 381/LIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 października 2017r. od dnia 28 października 2017r. wszystkie przejazdy na trasach linii Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce są bezpłatne.

TABOR

Lp.

Marka i rodzaj pojazdu

 Nr  Boczny

1.

Solaris Urbino 9

109

2.

Solaris Urbino 9

111

3.

Solaris Urbino 9

113

4.

Solaris Urbino 9

114

5.

Solaris Urbino 9

115

6.

Solaris Urbino 9

116

7.

Solaris Urbino 9

117

8.

Solaris Urbino 9

118

9.

Jelcz M08MB

122

10.

MAZ 206 124

11.

MAZ 206 125

12.

MAZ 206 126

13.

MAZ 206

129

14.

MAZ 206 130

15.

MAZ 206 131

16.

MAN A21 132

17.

MAN 14 220

133

18.

SOLBUS SN 11 134

19.

SOLBUS SN 11 135

20.

SOLBUS SN 11

136

21.

SOLBUS SN 11

137

22.

SOLBUS SN 11

138

23.

SOLBUS SN 11

139

24.

SOLBUS SN 11

141

25.

SOLBUS SN 11 142

26.

AMZ Kutno 143
27.
 
AMZ Kutno 144
28.
 
SOLARIS URBINO 8.9
ELECTRIC
145
29.
 
SOLARIS URBINO 8.9
ELECTRIC
146
30.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

147
31.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

148
32.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

149
33.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

150
34.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

151
35.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

152
36.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

153
37.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

154
38.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

155
39.

AUTOSAN SANCITY 12LF CNG

156