Dzisiaj jest: Piątek, 08 grudzień 2023 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 6,45 zł
  • 6,68 zł

Uchwała Nr 97/VIII/2011

04 stycznia 2012 r.
Uchwała Nr 97/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Miasta Ostrołęki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka, udostępniane operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Dariusz Maciak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 97/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka, udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym
Lp. Nazwa przystanku Lokalizacja Uwagi ulica gmina w kierunku

1. 11 Listopada -OSM 11 Listopada Ostrołęka Dw. PKS operator
2. 11 Listopada -OSM 11 Listopada Ostrołęka Dw. PKP operator
3. 11 Listopada -PKS 11 Listopada Ostrołęka Dw. PKS operator/przewoźnik
4. 11 Listopada -PKS 11 Listopada Ostrołęka Dw. PKP operator/przewoźnik
5. 11 Listopada -ZSZ nr 1
11 Listopada Ostrołęka Dw. PKS operator
6. 11 Listopada -ZSZ nr 1
11 Listopada Ostrołęka Dw. PKP operator
7. B. Prusa B. Prusa Ostrołęka Dw. PKS operator
8. B. Prusa-szkoła B. Prusa Ostrołęka Dla wysiad. operator
9. B. Prusa-szkoła B. Prusa Ostrołęka Dw. PKS operator
10. Berlinga Berlinga Ostrołęka Dw. PKS operator
11. Boh. Westerplatte- Targowa Boh. Westerplatte Ostrołęka Wojciechowie operator
12. Boh. Warszawy Boh. Warszawy Ostrołęka Szpital Spec. operator
13. Boh. Warszawy Boh. Warszawy Ostrołęka Wojciechowie operator
14. Boh. Warszawy-11 Listopada Boh. Warszawy Ostrołęka Szpital Spec. operator
15. Boh. Westerplatte Boh. Westerplatte Ostrołęka Wojciechowie operator
16. Boh. Westerplatte Boh. Westerplatte Ostrołęka Dw. PKS operator
17. Czeczotka I AWP Ostrołęka Wojciechowie operator
18. Czeczotka I AWP Ostrołęka Dw. PKS operator
19. Dw. PKS Bogusławskiego Ostrołęka Wojciechowie operator
20. Dw. PKS Bogusławskiego Ostrołęka Szpital Spec. operator
21. Dw. PKS Bogusławskiego Ostrołęka Dw. PKP operator
22. Dw. PKS Piłsudskiego Ostrołęka Dla wysiad. operator/przewoźnik
23. Dw. PKS Starosty Kosa Ostrołęka Dla wysiad. operator
24. Gorbatowa Gorbatowa Ostrołęka Wojciechowie operator
25. Gorbatowa 1 Gorbatowa Ostrołęka Dw. PKS operator
26. Gorbatowa 2 Gorbatowa Ostrołęka Dw.PKS operator
27. Goworowska- ABC Goworowska Ostrołęka Tobolic operator
28. Goworowska- ABC Goworowska Ostrołęka Dw. PKS operator
29. Goworowska- CPN Goworowska Ostrołęka Tobolic operator/przewoźnik
30. Goworowska- Ogrodowa Goworowska Ostrołęka Tobolic operator
31. Goworowska- Ogrodowa Goworowska Ostrołęka Dw. PKS operator
32. Goworowska Zielony Market Goworowska Ostrołęka Dw. PKS operator/przewoźnik
33. Goworowska- Kościół Goworowska Ostrołęka Tobolice operator/przewoźnik
34. Goworowska- Kościół Goworowska Ostrołęka Dw. PKS operator/przewoźnik
35. Goworowska-Lux Goworowska Ostrołęka Tobolice operator/przewoźnik
36. Goworowska-Lux Goworowska Ostrołęka Dw. PKS operator/przewoźnik
37. Goworowska- Patriotów Goworowska Ostrołęka Tobolic operator
38. Goworowska-Rolna Goworowska Ostrołęka Dw. PKS operator/przewoźnik
39. Goworowska-Rolna Goworowska Ostrołęka Szpital Spec. operator
40. Goworowska- Sadowa Goworowska Ostrołęka Dw. PKS operator
41. Goworowska- Sadowa Goworowska Ostrołęka Szpital Spec. operator
42. Hallera- II Listopada Hallera Ostrołęka Dw. PKS operator
43. Hallera -II Listopada Hallera Ostrołęka Wojciechowie operator
44. Hallera- Piłsudskiego Hallera Ostrołęka Dw. PKS operator
45. Hallera- Piłsudskiego Hallera Ostrołęka Wojciechowie operator
46. Jana Pawła II-2 Jana Pawła II Ostrołęka Dw. PKP operator
47. Jana Pawła II-2a Jana Pawła II Ostrołęka Dw. PKP operator
48. Jana Pawła II-3 Jana Pawła II Ostrołęka Dw. PKP operator
49. Jana Pawła IIOTBS
Jana Pawła II Ostrołęka Dw. PKP operator
50. Jana Pawła IIOTBS Jana Pawła II Ostrołęka Dw. PKS operator
51. Jana Pawła II-6 Jana Pawła II Ostrołęka Dw. PKS operator
52. Jana Pawła II-5 Jana Pawła II Ostrołęka Dw. PKS operator
53. Jana Pawła II-7 Jana Pawła II Ostrołęka Dw. PKS operator
54. Jana Pawła IIBerlinga Jana Pawła II Ostrołęka Dw. PKS operator
55. Jana Pawła II-Billa Jana Pawła II Ostrołęka Dw. PKP operator
56. Kołobrzeska Kołobrzeska Ostrołęka Wojciechowie operator
57. Kołobrzeska-MZK Kołobrzeska Ostrołęka Wojciechowie operator
58. Kołobrzeska 1 Kołobrzeska Ostrołęka Szpital Spec. operator
59. Kołobrzeska2 Kołobrzeska Ostrołęka Szpital Spec. operator
60. Ks. J. Popiełuszki Ks. J. Popiełuszki Ostrołęka Szpital Spec. operator
61. Leśna 1 Leśna Ostrołęka Leśna -pętla operator
62. Leśna 2 Leśna Ostrołęka Dw. PKS operator
63. Leśna-pętla Leśna Ostrołęka Dw. PKS operator
64. Łomżyńska Łomżyńska Ostrołęka PGO operator
65. Mostowa Mostowa Ostrołęka Olszewa- Borek operator
66. Mostowa- Leszczyńskiego Mostowa Ostrołęka Dw. PKS operator/przewoźnik
67. Mostowa-Rondo Mostowa Ostrołęka Dw. PKS operator
68. Ostrowska - Astrowa Ostrowska Ostrołęka Dw. PKS operator
69. Ostrowska - Ostrowska Ostrołęka Dw. PKP operator Astrowa
70. Ostrowska- Graniczna Ostrowska Ostrołęka Dw. PKP operator/przewoźnik
71. Ostrowska- Graniczna Ostrowska Ostrołęka Dw. PKS operator/przewoźnik
72. Ostrowska- Przemysłowa Ostrowska Ostrołęka Dw. PKS operator
73. Ostrowska- Wypychy Ostrowska Ostrołęka Dw. PKP operator
74. Padlewskiego Padlewskieg Ostrołęka Dw. PKS operator
75. Padlewskiego Padlewskiego Ostrołęka Białobieli operator
76. PGO Krańcowa Ostrołęka PGO operator
77. PGO Krańcowa Ostrołęka Dla wysiad. operator
78. PGO Krańcowa Ostrołęka Dw. PKS operator
79. PGO Krańcowa Ostrołęka Dw. PKS operator
80. Polmozbyt I AWP Ostrołęka Wojciechowie operator
81. Polmozbyt I AWP Ostrołęka Dw. PKS operator
82. Pomian 1 Pomian Ostrołęka Korczaki operator/przewoźnik
83. Pomian 1 Pomian Ostrołęka Dw. PKS operator
84. Pomian 2 Pomian Ostrołęka Korczaki operator
85. Pomian 2 Pomian Ostrołęka Dw. PKS operator
86. Rolna W.O.R.D. - D.P.S. Rolna Ostrołęka Tobolice operator
87. Sienkiewicza Sienkiewicza Ostrołęka Szpital operator
88. Sienkiewicza Sienkiewicza Ostrołęka Dw. PKS operator
89. Sierakowskiego Sierakowskiego Ostrołęka Białobieli operator
90. Sierakowskiego Sierakowskiego Ostrołęka Dw. PKS operator
91. Sikorskiego Sikorskiego Ostrołęka Dw. PKS operator
92. Sikorskiego 1 Sikorskiego Ostrołęka Szpital Spec. operator
93. Sikorskiego 2 Sikorskiego Ostrołęka Szpital Spec. operator
94. Słowackiego Słowackiego Ostrołęka Rzekuń operator
95. Słowackiego Słowackiego Ostrołęka Dw. PKS operator
96. Słowackiego 1 Słowackiego Ostrołęka Rzekuń operator/przewoźnik
97. Słowackiego 1 Słowackiego Ostrołęka Dw. PKS operator/przewoźnik
98. Słowackiego- Kaczyny 1
Słowackiego Ostrołęka Rzekuń operator
99. Słowackiego- Kaczyny 1
Słowackiego Ostrołęka Dw. PKS operator
100. Słowackiego- Kaczyny 2 Słowackiego Ostrołęka Rzekuń operator
101. Słowackiego- Kaczyny 2 Słowackiego Ostrołęka Dw. PKS operator
102. Stacha Konwy Stacha Konwy Ostrołęka Białobiel operator
103. Stacha Konwy - RDP Stacha Konwy Ostrołęka Dw. PKS operator/przewoźnik
104. Stacha Konwy - RDP Stacha Konwy Ostrołęka Białobiel operator/przewoźnik
105. Steyera Steyera Ostrołęka Szpital Spec. operator
106. Steyera Steyera Ostrołęka Dw. PKS operator
107. Szpital Sienkiewicza Ostrołęka Dla wysiad. operator
108. Szpital Sienkiewicza Ostrołęka Dw. PKS operator
109. Targowa -ESSO Targowa Ostrołęka Dw. PKS operator
110. Targowa -LI D L Targowa Ostrołęka Wojciechowie operator
111. Targowa-Rejon Energet. Targowa Ostrołęka Dw. PKS operator
112. Targowa -Targor Targowa Ostrołęka Wojciechowie operator
113. Traugutta-Park Traugutta Ostrołęka Wojciechowie operator
114. Traugutta-Park Traugutta Ostrołęka Dw. PKS operator
115. Warszawska-Forty Warszawska Ostrołęka Olszewo- Borki operator
116. Wa rszawska- Grabowo Warszawska Ostrołęka Olszewo- Borki operator/przewoźnik
117. Warszawska- Grabowo Warszawska Ostrołęka Dw. PKS operator/przewoźnik
118. Warszawska- Podrężewo Warszawska Ostrołęka Olszewo- Borki operator
119. Warszawska- Podrężewo Warszawska Ostrołęka Dw. PKS operator
120. Witosa Witosa Ostrołęka Dw. PKS operator
121. Witosa Witosa Ostrołęka Wojciechowie operator
122. Wojciechowice 1 I AWP Ostrołęka Dw. PKS operator/przewoźnik
123. Wojciechowice 1 I AWP Ostrołęka Dw. PKS operator
124. Wojciechowice 1 I AWP Ostrołęka Laskowca operator/przewoźnik
125. Wojciechowice 2 I AWP Ostrołęka Laskowca operator/przewoźnik
126. Wojciechowice 2 I AWP Ostrołęka Dw. PKS operator/przewoźnik
127. Wojciechowice 3 I AWP Ostrołęka Dw. PKS operator
128. Wojciechowice 3 I AWP Ostrołęka Laskowca operator
129. Żeromskiego Żeromskiego Ostrołęka Dw. PKS operator
130. Żeromskiego 1 Żeromskiego Ostrołęka B. Prusa operator
131. Żeromskiego 2 Żeromskiego Ostrołęka B. Prusa operator
132. Żeromskiego -Dw. PKP Żeromskiego Ostrołęka B. Prusa operator
133. Żeromskiego - Słowackiego Żeromskiego Ostrołęka B. Prusa operator
134. Żeromskiego - Słowackiego Żeromskiego Ostrołęka Dw. PKS operator

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 97/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 kwietnia 2011 r. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka, udostępniane operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym

§ 1

Warunki korzystania z przystanków

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący
operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do
prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób zwani dalej przewoźnikami.
2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka, następuje na podstawie umowy
zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Miastem Ostrołęka.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika
składany do Urzędu Miasta Ostrołęki wraz z załącznikami określającymi dane niezbędne
do naliczenia opłaty za korzystanie z przystanków.

§ 2

Zasady korzystania z przystanków
1. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy w krajowym transporcie drogowym zobowiązani są do:
1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,
2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.
2. Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.
3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.
4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).
5. Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Miastem Ostrołęka.
6. Zabrania się umieszczania na przystankach bez zgody Urzędu Miasta innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy oraz reklam.
7. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.
8. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:
1) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta,
2) terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy na korzystanie z przystanków komunikacji.