Dzisiaj jest: Piątek, 08 grudzień 2023 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 6,45 zł
  • 6,68 zł

Adaptacja kanału naprawczego na kanał kontrolno-diagnostyczny, jako element projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2007 – 2013

03 czerwca 2015 r.

   Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce ma przyjemność poinformować, iż zakończył inwestycję pn. ADAPTACJA KANAŁU NAPRAWCZEGO NA KANAŁ KONTROLNO-DIAGNOSTYCZNY, stanowiącą element projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” Działanie 5.1 „Transport miejski” RPO WM 2007 – 2013.

       Dnia 27.05.2015r. (środa) o godz. 1330 w naszej siedzibie, miało miejsce podpisanie protokołu odbioru końcowego robót. Prace związane z realizacją inwestycji prowadziło Konsorcjum firm: MERX Spółka z o.o. Spółka k. oraz MERX Spółka z o.o.,  którego oferta została wybrana w ogłoszonym w lutym 2015r. przetargu nieograniczonym. Roboty rozpoczęły się 11.03.2015r. oraz przebiegały bardzo sprawnie.

       W ramach ww. inwestycji wyremontowane zostało pomieszczenie do diagnostyki pojazdów oraz zamontowano szereg nowych urządzeń, tj. szarpak hydrauliczny do kontroli luzów w układzie zawieszenia, płytowy tester ustawienia kół (umożliwiający wstępną kontrolę zbieżności), dymomierz do silników Diesla, przyrząd do kontroli ustawienia świateł oraz utworzono rolkowe stanowisko do kontroli hamulców. Zakres prac obejmował fundamenty pod urządzenia, remont instalacji wentylacyjnej, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oraz montaż nowej oraz odwodnienie kanału.

      Wartość inwestycji to 396 747,00 zł netto, z czego 82,40% pochodzi z funduszy unijnych i budżetu państwa. Pozostałe 17% to wkład własny samorządu miasta i Spółki.

      Warto podkreślić, że tego rodzaju inwestycja ma na celu zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa naszych Pasażerów. Każdy autobus jest dokładnie badany przed wyjazdem w trasę, dzięki czemu każdy z nas może czuć się pewnie podróżując komunikacją miejską.