Dzisiaj jest: Środa, 22 marzec 2023 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 6,60 zł
  • 6,70 zł

MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce wygrała dwukrotnie sprawę sądową z Ryszardem Chrostowskim.

30 stycznia 2023 r.

MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce wygrała przed Sądem Okręgowym spór z byłym Prezesem Zarządu Ryszardem Chrostowskim o zapłatę odprawy pieniężnej w wysokości 288 000,00 zł. Sąd Okręgowy w Ostrołęce wyrokiem z dnia 23 czerwca 2021 r. oddalił w całości powództwo Ryszarda Chrostowskiego o zapłatę na jego rzecz kwoty 288 000,00 zł oraz obciążył byłego prezesa kosztami procesu w całości. Wyrok jest prawomocny.

Po przegraniu pierwszej ze spraw były prezes Spółki wytoczył kolejne powództwo. Od 3 grudnia 2021 r. toczył się proces między Ryszardem Chrostowskim, a Miejskim Zakładem Komunikacji Spółce z o. o. z siedzibą w Ostrołęce. Sąd Okręgowy w Ostrołęce w dniu 23 stycznia 2023 r. wydał wyrok na podstawie którego Sąd w całości oddalił powództwo Ryszarda Chrostowskiego o zapłatę na jego rzecz kwoty 108 000,00 zł z tytułu odszkodowania za przestrzeganie zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia przez niego funkcji członka zarządu oraz odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania oraz obciążył byłego prezesa kosztami procesu w całości. Wyrok jest nieprawomocny.

W procesach, MZK Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrołęce reprezentowała Kancelaria Radców Prawnych Bednarz, Mulewska, Strzyżewski s.c. w Ostrołęce.