4,58 zł
4,72 zł


PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA
2 gr taniej za litr
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 4,58 zł     4,72 zł

Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w  przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIE 5.1”Transport miejski”   RPO WM 2007-2013  
Liczba wyświetleń: 879
 
07.05 2013


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym p.n. DOSTAWY: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁANIA 5.1”Transport miejski” RPO WM 2007-2013
Liczba wyświetleń: 852
 
06.05 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu na Dostawy: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w postępowaniu przeargowym p.n. Dostawy: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych  
Liczba wyświetleń: 897
 
29.04 2013


Pytania do przetargu na dostawę i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zamieszcza poniżej listę pytań wraz z odpowiedziami do przetargu: DOSTAWA: Dostawa i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem jako element projeku realizowanego w ramach Priorytetu V "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" Działanie 5.1 "Transport Miejski" RPO WM 2007-2013
Liczba wyświetleń: 907
 
23.04 2013


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawy: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych ( 30szt. )jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozw
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na
DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych ( 30szt. )jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DziałaniA 5.1”Transport miejski” RPO WM2007-2013
 
Liczba wyświetleń: 861
 
22.04 2013


Pytania do przetargu nieograniczonego na:DOSTAWY Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych ( 30szt. )jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), przekazuje poniżej treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami:
 
Liczba wyświetleń: 904
 
17.04 2013


ZMIANA TREŚCI SIWZ w przetargu nieograniczonym na DOSTAWY: Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych ( 30szt. )jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju reg
Liczba wyświetleń: 864
 
12.04 2013


Przetarg nieograniczony na zakup systemu monitoringu wizyjnego.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza wszystkich chętnych oferentów do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych (30 szt.) jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" DZIAŁANIE 5.1 "Transport miejski" RPO WM 2007 - 2013
Liczba wyświetleń: 1265
 
10.04 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym p.n. Zakup płyt chodnikowych zwiększających bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” DZIAŁAN
Liczba wyświetleń: 839
 
10.04 2013


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawy: Zakup płyt chodnikowych zwiększających bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”
Liczba wyświetleń: 856
 
04.04 2013


Przetarg nieograniczony na: DOSTAWY: Zakup płyt chodnikowych zwiększających bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych jako element Projektu realizowanego w ramach Priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”  Działania 5.1 Tra
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. zaprasza oferentów do wzięcia udziału w Przetargu nieograniczonym na zakup płyt chodnikowych zwiększających bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych jako element Projektu realizowanego w ramach PRIORYTETU V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”
DZIAŁANIA 5.1”Transport miejski” RPO WM
2007-2013
Liczba wyświetleń: 967
 
20.03 2013


Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dziesięciu sztuk elektronicznych tablic informacyjnych z wyposażeniem.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. zaprasza oferentów do wzięcia udziału w Przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ I MONTAŻ DZIESIĘCIU SZTUK ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PRIORYTETU V „WZMACNIANIE ROLI MIAST W ROZWOJU REGIONU” DZIAŁANIE 5.1 „TRANSPORT MIEJSKI”
RPO WM 2007 - 2013
Liczba wyświetleń: 1044
 
20.03 2013


Protokół z wyboru oferty w przetargu na roboty budowlane: Przebudowa nawierzchni placów manewrowych i parkingów...
 
22.02 2013


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACÓW MANEWROWYCH..."
 
19.02 2013


c.d. pytań  potencjalnych Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu na przebudowę placów manewrowych ( aktualizacja 14.02.2013r. )
Liczba wyświetleń: 1133
 
06.02 2013

« poprzednie 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011