5,01 zł
4,94 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,01 zł     4,94 zł

Informacja o wniesieniu odwołania. Przetarg nieograniczony na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2018 – XII 2018
   Na podstawie art. 185 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ostrołęce informuję, że w dniu 06.11.2017r., wpłynęła do Zamawiającego kopia odwołania  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2018 – XII 2018.
   MZK Spółka z o. o. wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Liczba wyświetleń: 527
 
07.11 2017


ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa oleju opałowego grzewczego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Ostrołęce w okresie I 2018 - XII 2018
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn."Dostawa oleju opałowego grzewczego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w okresie I 2018 - XII 2018"
Liczba wyświetleń: 460
 
26.10 2017


Przetarg nieograniczony na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2018 – XII 2018
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym p.n. Przetarg nieograniczony na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2018 – XII 2018.
Liczba wyświetleń: 609
 
25.10 2017


Przetarg nieograniczony na: DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI  SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2018 – XII 2018
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce uprzejmie informuje, iż w dniu 23.10.2017r. przekazał do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego p.n. DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2018 – XII 2018.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
 
23.10 2017


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017r.
 
29.06 2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  pn. Dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju opałowego grzewczego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce  w okresie I 2017 –
   Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazuje poniżej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawy oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju opałowego grzewczego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2017 – XII 2017
Liczba wyświetleń: 701
 
19.12 2016


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. USŁUGI: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
   Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazuje poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGI: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Liczba wyświetleń: 628
 
15.12 2016


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. USŁUGI: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
   Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert złożonych do postępowania.
Liczba wyświetleń: 634
 
06.12 2016


Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2017 – XII 2017
  Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazuje poniżej zbiorcze zestawienie ofert złożonych do niniejszego postępowania.
Liczba wyświetleń: 749
 
05.12 2016


Przetarg nieograniczony pn. Usługi: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym pn. Usługi: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017.. Pełna treść SIWZ w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 684
 
28.11 2016


Wyjaśnienie treści SIWZ  w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2017 – XII 2017
   Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazuje poniżej treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.
Liczba wyświetleń: 644
 
22.11 2016


Przetarg nieograniczony na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2017 – XII 2017
    Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym p.n. Przetarg nieograniczony na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2017 – XII 2017.
Liczba wyświetleń: 970
 
28.10 2016


Przetarg nieograniczony na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI  SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2017 – XII 2017
     Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce uprzejmie informuje, iż w dniu 26.10.2016r. przekazał do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu nieograniczonego p.n. DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO GRZEWCZEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2017 – XII 2017.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
 
 
26.10 2016


Protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn. REMONT I ARANŻACJA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE.
     Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce przedstawia protokół z wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn.: REMONT I ARANŻACJA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE.
 
Pełna treść protokołu w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 1032
 
03.03 2016


Przetarg nieograniczony pn: REMONT I ARANŻACJA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE.

     Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym pn. REMONT I ARANŻACJA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE. Pełna treść SIWZ w załączeniu.

Liczba wyświetleń: 1190
 
02.02 2016

« poprzednie 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011