4,58 zł
4,72 zł


PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA
2 gr taniej za litr
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 4,58 zł     4,72 zł

Uchwała Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r.
Uchwała Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach / Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn.zm./ uchwala się, co następuje :
Liczba wyświetleń: 1702
 
03.01 2012


Uchwała Nr 371/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r.
Uchwała Nr 371/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
Liczba wyświetleń: 2994
 
02.01 2012


UCHWAŁA Nr 354/XLVIII/2009 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat dodatkowych.
Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Liczba wyświetleń: 1730
 
19.03 2010

« poprzednie 1 [ 2 ]
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011