4,25 zł
4,70 zł


PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA
2 gr taniej za litr
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
bilet za 1 zl
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 4,25 zł     4,70 zł

Uchwała Nr 371/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r.
Uchwała Nr 371/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
Liczba wyświetleń: 2784
 
02.01 2012


UCHWAŁA Nr 354/XLVIII/2009 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat dodatkowych.
Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Liczba wyświetleń: 1659
 
19.03 2010

« poprzednie 1 [ 2 ]
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011