5,01 zł
4,94 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,01 zł     4,94 zł

Uchwała nr 467/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r.
W sprawie sposobu ustalenia opłaty dodatkowej.

Pełna treść uchwały w załączniku
Liczba wyświetleń: 368
 
26.04 2018


Uchwała nr 466/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce.

Pełna treść uchwały w załączniku
Liczba wyświetleń: 318
 
26.04 2018


Uchwała nr 381/LIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 października 2017 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
 
Pełna treść uchwały w załączniku.
Liczba wyświetleń: 590
 
07.11 2017


Uchwała Nr 250/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęka z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
 
Pełna treść uchwały w załączniku.
Liczba wyświetleń: 929
 
10.01 2017


Uchwała Nr 249/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęka z dnia 29 grudnia 2016 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki.
 
Pełna treść uchwały w załączniu.
Liczba wyświetleń: 767
 
10.01 2017


Uchwała Nr 74/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
 
Pełna treść uchwały w załączeniu.
Liczba wyświetleń: 1406
 
28.07 2015


Uchwała Nr 33/V/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pełna treść uchwały w załączniku.

Liczba wyświetleń: 1445
 
18.02 2015


Uchwała Nr 640/LXV/2014   Rady Miasta Ostrołęka  z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Ostrołęka na lata 2014 – 2023”
 
Pełna treść uchwały znajduje się w załączniku do tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 1504
 
22.10 2014


Uchwała Nr 612/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęka z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Pełna treść uchwały znajduje się w załączniku do tej wiadomości.

Liczba wyświetleń: 1531
 
11.06 2014


Uchwała Nr 611/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.


Pełna treść uchwały znajduje się w załączniku do tej wiadomości.

 
Liczba wyświetleń: 1565
 
05.06 2014


Uchwała Nr 435/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztówpowstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 

Treść uchwały znajduje się w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 1815
 
08.05 2013


Uchwała Nr 368/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012r.
Uchwała Nr 368/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.

Treść uchwały znajduje się w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 2044
 
06.12 2012


Uchwała Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28.06.2012
Uchwała Nr 303/XXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

Treść uchwały znajduje się w pełnej treści wiadomości. Wewnątrz załączonego pliku znajduje się wniosek o wydanie Kart Wielkiej Rodziny.
Liczba wyświetleń: 1914
 
09.08 2012


Uchwała Nr 304/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28.06.2012
Uchwała Nr 304/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych
przewozach pasażerskich...
Liczba wyświetleń: 2954
 
16.07 2012


Uchwała Nr 227/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r.
Uchwała Nr 227/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...
Liczba wyświetleń: 2326
 
01.03 2012

[ 1 ] 2 następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011