5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł
KONTAKT
 
 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE

ul. Kołobrzeska 1. 07-410 Ostrołęka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000317956

Kapitał zakładowy w wysokości 6.350.400 zł

NIP: 758-22-77-162 REGON: 141641959

Konto: Bank Pekao S.A. I Oddz. w Ostrołęce 32 1240 1691 1111 0010 6165 6375

________________________________________________________________________________________________

Prezes Zarządu– Dariusz Domanowski

_____________________________________________________________________________________________________________

 

DOJAZD DO SIEDZIBY FIRMY (KLIKNIJ)

Telefony kontaktowe :

                                       Sekretariat/Centrala 29/ 769-14-62 lub 29/ 769-10-97 wew. 119

                                       e-mail sekretariat@mzk.ostroleka.pl

                                       Strona internetowa www.mzk.ostroleka.pl


Nr pokoju

Stanowisko

Nr telefonu

19.

Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy - Monika Święcka

mswiecka@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 113

3.

Dyrektor ds. Przewozów – Włodzimierz Roman

wroman@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 112

 

14.

Dyrektor ds. Zaplecza Technicznego – Krzysztof Karpiński

kkarpinski@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 121

7.

Zamówienia Publiczne - Milena Mróz

mmroz@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 131

Kom. 515 181 124
7.

Reklama, Marketing - Ilona Bednarska

ibednarska@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 131

Kom. 515 181 124
7.

Ośrodek Szkolenia Kierowców - Ilona Bednarska

osk@mzk.ostroleka.pl
Tel. wew. 131

Kom. 515 181 124

14.

Specjalista ds. Gospodarczych – Grażyna Dąbrowska

gdabrowska@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 130

4.

Sekcja Koordynacji Przewozów – Mirosław Zięba

mzieba@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 129

 

4.

Specjalista ds. Przewozów i Monitoringu – Kamil Mamątow

kmamatow@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 129

 

23.

Dział Księgowości


Tel. wew. 116

28.

Kadry - Agnieszka Prusik

aprusik@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 126

11.

Magazyn Główny/Sklep Motoryzacyjny - Mariusz Wojtkowski

mwojtkowski@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 117

 

Stacja Paliw

stacjapaliw@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 118

 1.
Dyspozytor / Informacja

Tel. wew. 114

Kom. 515 181 128

18.

Kasa Główna przy ul. Kołobrzeskiej 1

 

Tel. wew. 127

 
SCHEMAT ORGANIZACYJNY MZK SP. Z O.O. W OSTROŁĘCE:

Prezes Zarządu– Ryszard Chrostowski

Pełnomocnik Zarządu - Edyta Korytkowska

Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy – Joanna Mielnicka

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011