4,38 zł
4,70 zł


PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA
2 gr taniej za litr
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
bilet za 1 zl
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 4,38 zł     4,70 zł
KONTAKT
 
 

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE

ul. Kołobrzeska 1. 07-410 Ostrołęka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000317956

Kapitał zakładowy w wysokości 6.350.400 zł

NIP: 758-22-77-162 REGON: 141641959

Konto: Bank Pekao S.A. I Oddz. w Ostrołęce 32 1240 1691 1111 0010 6165 6375

________________________________________________________________________________________________

Prezes Zarządu– Ryszard Chrostowski

Prokurent - Dyrektor ds. Kadrowo - Administracyjnych - Edyta Korytkowska

 _____________________________________________________________________________________________________________

 

 DOJAZD DO SIEDZIBY FIRMY (KLIKNIJ)

Telefony kontaktowe : 

Sekretariat/Centrala  29/ 769-14-62 lub 29/ 769-10-97 wew. 119

                                                 sekretariat@mzk.ostroleka.pl  lub mzk@post.pl 

Strona internetowa www.mzk.ostroleka.pl       

 

Nr pokoju

Stanowisko

Nr telefonu

19.

 Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy - Monika Święcka

 mswiecka@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 113

3.

 Dyrektor ds. Przewozów – Włodzimierz Roman

 wroman@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 112

 

14.

 Dyrektor ds. Zaplecza Technicznego – Tadeusz Brzozowski

 tbrzozowski@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 123

26.

 Dyrektor ds. Kadrowo-Administracyjnych – Edyta Korytkowska

 ekorytkowska@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 128

7.

 Zamówienia Publiczne - Martyna Kowalska

 mkowalska@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 131

Kom. 515 181 124
7.

 Reklama, Marketing - Ilona Bednarska 

 ibednarska@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 131

Kom. 515 181 124
7.

 Ośrodek Szkolenia Kierowców - Ilona Bednarska

 osk@mzk.ostroleka.pl
Tel. wew. 131

Kom. 515 181 124

 14.

 Specjalista ds. Gospodarczych – Grażyna Dąbrowska

 gdabrowska@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 130

4.

 Sekcja Koordynacji Przewozów – Mirosław Zięba

 mzieba@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 129

 

4.

 Specjalista ds. Przewozów i Monitoringu

 

Tel. wew. 129

 

 23.

 Dział Księgowości

Tel. wew. 116

 28.

 Kadry

Tel. wew. 126

11.

 Magazyn Główny/Sklep Motoryzacyjny

 

Tel. wew. 117

 

 Stacja Paliw

 stacjapaliw@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 118

 
 Specjalista ds. Techniczno Logistycznych
 

Tel. wew.

18.

 Kasa Główna przy ul. Kołobrzeskiej 1

 bwolosz@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 127

 

 Punkt Sprzedaży Biletów przy ul. Bogusławskiego

 hlepicka@mzk.ostrolekapl lub eroman@mzk.ostroleka.pl

Kom. 515 181 122

1.

 Dyspozytor / Informacja

dyspozytor@mzk.ostroleka.pl

Tel. wew. 114

Kom. 515 181 128

   
                         SCHEMAT ORGANIZACYJNY MZK SP. Z O.O. W OSTROŁĘCE:

Prezes Zarządu– Ryszard Chrostowski 

Pełnomocnik Zarządu - Edyta Korytkowska

Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy – Joanna Mielnicka

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011