5,10 zł
4,85 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,10 zł     4,85 zł
 
ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY MIEJSKIEJ:
 


I. ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE OSTROŁĘCKIEJ KARTY MIEJSKIEJ IMIENNEJ – BILETU OKRESOWEGO
( NORMALNEGO, ULGOWEGO)
 1. Karta wyrabiana jest bezpośrednio w chwili złożenia wniosku. Pierwszej wpłaty wartości zamówionego biletu dokonujemy w momencie odbioru karty.
 2. Karta może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.
 3. Potwierdzenie prawa do ulgi okazać należy pracownikowi MZK do wglądu wraz z wnioskiem. Posiadacz imiennej karty miejskiej ulgowej nie ma obowiązku okazywania tego potwierdzenia podczas kontroli biletów w autobusie. Wystarczy jeżeli posiadamy dokument potwierdzający tożsamość.
 4. W przypadku utraty Karty Miejskiej imiennej należy zgłosić się osobiście w MZK w celu jej zablokowania lub zadzwonić pod numer telefonu 29/769-10-97 w 127
 5. Po zablokowaniu Karty istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanej kwoty na nową Kartę.
 6. Wartość kwoty jaka zostanie przeniesiona na odtworzoną kartę ustalana zostanie na podstawie informacji zawartych w systemie biletowym. MZK nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie karty od chwili zgubienia do momentu zgłoszenia w MZK.
 7. Pierwsza karta wydawana jest bezpłatnie
 8. Odtworzenie zagubionej karty wykonać można jedynie w MZK. Opłata za odtworzenie danych zawartych na utraconej karcie wynosi 10 zł.
 9. Bilety okresowe na Karcie Miejskiej można wykupić w Punkcie Obsługi Klienta na ul. Bogusławskiego lub w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce na ul. Kołobrzeskiej 1.
 
II. KASOWANIE KARTY MIEJSKIEJ ( BILETY OKRESOWE – MIESIĘCZNE )
 1. Bilety okresowe( miesięczne )nie wymagają kasowania.
 2. Bilety okresowe podlegają kontroli i umożliwiają identyfikację użytkownika oraz na jaką linie są wystawione czy są biletem normalnym lub ulgowym. Umożliwiają sprawdzenie czy bilet jest ważny na dany przejazd ( czyli na konkretne linie).

III.UZUPEŁNIANIE STANU KONTA KARTY MIEJSKIEJ ( ELEKTRONICZNEJ PORTMONETKI )
 1. W chwili odbioru Kart Miejskich należy dokonać pierwszego jej załadowania (elektroniczna portmonetka) kwotą minimalną w wysokości 20zł (do wykorzystania na przejazdy w komunikacji miejskiej).
 2. Kolejne doładowania w dowolnej kwocie (elektroniczna portmonetka) Karty można doładować w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Bogusławskiego lub w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 1.
 
IV. KASOWANIE KARTY MIEJSKIEJ (ELEKTRONICZNA PORTMONETKA)
 1. Obowiązkowi rejestracji Karty (tj. „kasowania” z wykorzystaniem kasowników biletów elektronicznych) w autobusie MZK podlegają wszystkie rodzaje Karty Miejskiej z wyjątkiem karty okresowej ( miesięcznej ).
 2. Kasownik pobiera z Karty odpowiednio automatycznie: opłatę normalną lub ulgową ( w przypadku korzystania z opłaty ulgowej należy nacisnąć przycisk U i dopiero wtedy zbliżyć Kartę do czytnika kasownika).
 3. Wsiadając do autobusu należy zbliżyć Kartę Miejską do czytnika jednego z kasowników. Zaświecenie czerwonej lampki na kasowniku oraz pojedynczy sygnał dźwiękowy sygnalizuje zarejestrowanie przejazdu. Na wyświetlaczu pokaże się wysokość pobranej opłaty oraz aktualny stan konta Karty. W przypadku braku zaświecenia lampki bądź sygnału dźwiękowego należy nacisnąć przycisk S i zbliżyć Kartę do czytnika kasownika.
  Na wyświetlaczu pojawi się komunikat z informacją, czy Karta została skasowana.
  Należy zaznaczyć że kasując kartę w strefie miejskiej zostanie pobrana opłata max przewidziana w taryfikatorze aż do ostatniego przystanku na danej trasie ( zależnie od strefy), jeżeli podróżujemy na krótszym odcinku musimy przyłożyć kartę przy opuszczeniu autobusu a zostanie nam zwrócona odpowiednia kwota. Np. jeżeli podróżujemy tylko w strefie miejskiej to przy opuszczeniu pojazdu z chwilą przyłożenia karty zostanie nam zwrócona taka kwota że tak naprawdę z elektronicznej portmonetki została w sumie pobrana kwota tylko za przejazd w strefie miejskiej.
 4. Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu kasownika wyświetlane są tak długo, jak długo Karta przyłożona jest do jego czytnika. Po odjęciu Karty od kasownika, wraca on do trybu pracy normalnej.
 5. W przypadku gdy Karta zostanie zbyt szybko odsunięta od kasownika, przez co nie ma pewności co do wykonania poprawnego skasowania, pasażer otrzyma komunikat o sprawdzeniu stanu operacji. W tym przypadku czynność rejestracji należy powtórzyć.
 6. Zaświecenie czerwonej lampki, potrójny sygnał dźwiękowy i odpowiedni komunikat:
  • upłynięcia daty ważności technicznej używalności Karty
  • upłynięcia daty ważności Karty
  • zablokowania Karty
  • umieszczenia Karty na „czarnej liście"
  sygnalizuje, że przejazd nie został zarejestrowany. W tym przypadku pasażer jest zobowiązany do zakupu jednorazowego biletu papierowego u kierowcy.
 7. Upłynięcie daty ważności uprawnień do przejazdów ulgowych nie będzie sygnalizowane w specjalny sposób. Kasownik pobierze opłatę jak za przejazd normalny.
 8. Ujemny stan konta Karty nie pozwala na dokonanie skasowania. Próba skasowania dodatkowego lub skasowania na innej linii spowoduje zasygnalizowanie braku środków poprzez zaświecenie czerwonej lampki, potrójny sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie odpowiedniego komunikatu: "Brak punktów".
 9. Ilość pozostałej gotówki na koncie można sprawdzić naciskając przycisk S i zbliżając Kartę do czytnika kasownika. Zasygnalizowane to jest poprzez zaświecenie czerwonej lampki i pojedynczy sygnał dźwiękowy. Dodatkowo kasownik potwierdza stan sprawdzenia Karty poprzez podwójny sygnał dźwiękowy.
 10. Posiadacz Karty Miejskiej imiennej ( okresowej – miesięcznej ) ma możliwość zapłaty za osobę towarzyszącą po wykupieniu w Punkcie Obsługi Klienta funkcji elektronicznej portmonetki. Chcąc zapłacić za osobę towarzyszącą, bagaż czy zwierzę musi wybrać rodzaj opłaty (normalna lub ulgowa) naciskając jeden z przycisków (odpowiednio N lub U) i zbliżyć Kartę do czytnika kasownika. Operacja ta jest sygnalizowana poprzez komunikat na wyświetlaczu kasownika, pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz zaświecenie czerwonej lampki.
 11. Czynności dokasowania można powtórzyć przy opłacaniu przejazdu maksymalnie do 30osób (bagaży, zwierząt).
 12. Osoby podróżujące z użytkownikiem Karty, za które uiścił opłatę, posiadają opłacony przejazd na tym samym odcinku co użytkownik Karty.
  Poniżej wyświetlacza na kasowniku w autobusie znajdują się trzy klawisze umożliwiające:
  • N – dokasowanie dodatkowe za bilet normalny
  • U – dokasowanie dodatkowe za bilet ulgowy
  • S – sprawdzenie stanu konta Karty

 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011