5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł

Elektroniczne tablice informacji pasażerskiej

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.  sfinalizował kolejną inwestycję w ramach projektu "Podniesienie  standardu usług transportu publicznego, świadczonych przez Miejski  Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, poprzez kompleksowe  działania inwestycyjne w ramach programu RPO WM 2007-2013. Działanie 5.1  - transport miejski". Środki finansowe na  zadania z tego projektu  pochodzą w ponad 80% z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Państwa. Na ostrołęckie przystanki przy  dworcu autobusowym, przy szpitalu, i na stacji kolejowej trafiło sześć  elektronicznych tablic informacji pasażerów. Dzięki nim pasażerowie  czekający na przystankach mogą dowiedzieć się, z dokładnością do jednej  minuty, kiedy przybędą najbliższe autobusy, jakiej są linii i dokąd  zmierzają.


Takich samych informacji dowiedzieć się  mogą pasażerowie niedowidzący, wyposażeni w specjalne piloty. Za ich  pomocą można będąc w odległości do 25 metrów od tablicy aktywować  komunikaty głosowe. Piloty działać będą także w dowolnym autobusie MZK  Spółka z o.o. Zakład przekazał 60 pilotów ostrołęckiemu oddziałowi  Polskiego Związku Niewidomych. 

W 2013 roku Spółka planuje zakup następnych 10 tablic, kolejny raz wykorzystując do tego środki pochodzące z funduszy EFRR i Budżetu Państwa.

 Liczba wyświetleń: 1905
17.10 2012

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011