5,17 zł
4,85 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     4,85 zł

Uchwała Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28.06.2012
Uchwała Nr 303/XXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

-  Wewnątrz załączonego pliku znajduje się wniosek o wydanie Kart Wielkiej Rodziny.:
* Uchwała wraz z załącznikami  (60 KB)

- Zarządzenie Nr 264/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru Karty Wielkiej Rodziny:
* Zarządzenie wraz z załącznikiem  (145 KB).
Liczba wyświetleń: 1886
09.08 2012

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011