5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł

Przebudowa dwóch zjazdów na teren bazy MZK Spółka z o.o.
III i IV kwartał 2011r. to realizacja przedsięwzięcia pt:  „Przebudowa dwóch zjazdów z ulicy Kołobrzeskiej na teren bazy Miejskiego  Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. oraz ogrodzenia jako element projektu  realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 5.1.”
 
W  ramach przedmiotowej inwestycji wykonano przebudowę zjazdu nr 1  polegającą na poszerzeniu go i skanalizowaniu. Jezdnia dla pojazdów  zjeżdżających z ulicy Kołobrzeskiej została oddzielona od jezdni dla  pojazdów włączających się do ruchu. Przebudowano zjazd nr 2  (usytuowanego bliżej skrzyżowania z ul. I Armii Wojska Polskiego)  polegający na jego poszerzeniu. Na obu zjazdach wyznaczone zostały  przejścia dla pieszych. Wykonano nowe podbudowy i nawierzchnie.  Zamontowano nowe bramy przesuwne oraz furtki. Wymienione zostało  ogrodzenie od strony ulicy Kołobrzeskiej. Zaprojektowano i wymieniono istniejącej stróżówkę kontenerowej na nową.
 
 
Liczba wyświetleń: 1785
02.08 2012

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011