5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł

Kompleksowa termomodernizacja budynku MZK
W okresie od kwietnia 2010r. do sierpnia 2010r. Spółka zrealizowała inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych polegającą na remoncie elewacji i dachu budynku, mieszczącego stację obsługi samochodów, warsztat, pomieszczenia socjalne oraz część administracyjną Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce.
 
Występujące wady technologiczne, niedostateczna w świetle obecnie obowiązujących przepisów izolacyjność ścian oraz ekonomiczne realia utrzymania obiektu wymusiły konieczność przeprowadzenia termomodernizacji oraz wykonania innych robót, obejmujących m.in. zadaszenie czterech wejść do budynku, części administracyjnej, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej, izolację termiczną elewacji, izolację termiczną stropodachu, uzupełnienie instalacji ochrony odgromowej.
 
W ramach przedmiotowego działania wymieniono również instalacje C.O. w budynku administracyjno-warsztatowym.
 
 
Poniżej prezentujemy zdjęcie budynku przed remontem (pierwsze) i zdjęcia po remoncie:
 
  
Liczba wyświetleń: 1798
02.08 2012

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011