5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł

Zakup specjalistycznego systemu informacji pasażerów i zarządzania spółką Municom.Premium
W III kwartale 2009r. Spółka zakupiła sieć komputerową niezbędną do wdrożenia i użytkowania planowanego systemu informatycznego MUNICON.PREMIUM ( systemu informatycznej obsługi klientów oraz automatyzacji pracy i świadczenia usług Spółki).
 
W styczniu 2010r. Spółka podpisała umowę na zakup urządzeń i oprogramowania systemu informatycznego MUNICOM.PREMIUM, mającego na celu:
- ułatwienie i usprawnienie pracy Spółki poprzez jej lepszą organizację (łatwy i szybki przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami);
- wspomaganie zarządzania w obrębie gospodarki finansowej, kadrowej, zaplecza, warsztatu i taboru;
- stworzenie systemu „elektroniczny bilet”;
- stworzenie systemu informacji pasażerskiej, opartego na urządzeniach zamontowanych w autobusach, na przystankach oraz na dostępie do sieci Internet. Elektroniczne tablice informują o aktualnym położeniu autobusu i jego następnych przystankach (umieszczane w wewnątrz i na zewnątrz pojazdów oraz na przystankach).
 
W ramach programu unijnego MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce uruchomił system BILETU ELEKTRONICZNEGO. Nowe rozwiązanie nie wyklucza stosowania obecnej metody kontroli przejazdów, opartej na bilecie papierowym, ale jest jej uzupełnieniem, co w dalszych etapach pozwoli na łagodne, stopniowe całkowite przejście z biletu papierowego na bilet elektroniczny.
 
Na czwarty kwartał 2012r. w ramach projektu unijnego zaplanowano zakup sześciu sztuk elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, które zamontowane będą na wiatach przystankowych (w dniu 02.04.2012r. MZK Spółka z o.o. ogłosiła przetarg na przedmiotową inwestycję).
 
Liczba wyświetleń: 2019
02.08 2012

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011