5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł
projekt1projekt2

Zakup wiat przystankowych
W II kwartale 2010r. Spółka w celu podniesienia standardu oczekiwania pasażerów zakupiła 15 nowych wiat przystankowych. W listopadzie 2011r. dostarczono kolejną partię 10 wiat...
Liczba wyświetleń: 1249
 
02.08 2012


Zakup taboru autobusów
W III kwartale 2009 roku Spółka nabyła trzy autobusy, z 10 zaplanowanych do zakupu. Zastąpiły one wycofane z eksploatacji ponad 20-letnie Jelcze. Są to MAZ-y 206, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek kwalifikowany - współfinansowany przez UE - stanowią dwa autobusy). W IV kwartale 2011 roku w ramach Projektu MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce zakupiła...
Liczba wyświetleń: 1359
 
02.08 2012


Środki unijne dla MZK
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako jeden z trzech  podmiotów na terenie Mazowsza otrzymał dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.1.  Transport miejski, na realizację Projektu pt. Podniesienie standardu  usług transportu publicznego, świadczonych przez Miejski Zakład  Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania  inwestycyjne
Liczba wyświetleń: 1853
 
03.01 2012

« poprzednie 1 [ 2 ]
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011