5,17 zł
4,85 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     4,85 zł

!!! Zawieszenie kursowania linii nr 5 w Laskowcu ul. Nową !!!
MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce informuje, że od dnia 18.03.2019r...
Liczba wyświetleń: 96
 
18.03 2019


Zmiany w kursowaniu linii nr 3, 5 oraz 8 od 12.03.2019r
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z. o.o. w Ostrołęce informuje, iż od 12.03.2019r...

Liczba wyświetleń: 1850
 
08.03 2019


8 marca - Dzień Kobiet
 
08.03 2019


Zmiany w kursowaniu linii nr 1, 12 oraz 22.
Od dnia 26.02.2019r. MZK Sp. z o. o. w Ostrołęce wprowadza zmiany...
Liczba wyświetleń: 2271
 
25.02 2019


STACJA PALIW MZK SERDECZNIE ZAPRASZA.
 
22.02 2019


!!! Rozkład jazdy obowiązujący od 11.02.2019 r. !!!
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, przedstawia państwu rozkład jazdy...


Liczba wyświetleń: 15962
 
05.02 2019


!!! Z M I A N A   T R A S   L I N I I    I   R O Z K Ł A D U   J A Z D Y   M Z K!!!
Od dnia 11.02.2019r. zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy i trasach linii Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce...
Liczba wyświetleń: 3255
 
31.01 2019


Kursowanie autobusów w okresie ferii zimowych
MZK Sp. z o. o. w Ostrołęce informuje, że od dnia 28.01.2019r. do dnia 08.02.2019r. (ferie zimowe)...
Liczba wyświetleń: 1567
 
24.01 2019


!!! ZMIANA W KURSOWANIU LINII NR 8 !!!
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce informuje, że od dnia 17.01.2019 r. zostaje wprowadzona zmiana na LINII NR 8...
Liczba wyświetleń: 876
 
16.01 2019


!!! WZNOWIENIE KURSOWANIA ul. GRANICZNĄ !!!
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce informuje, że od dnia 14.01.2019r. wznawia kursowanie linii nr 8 ul. Graniczną...
Liczba wyświetleń: 380
 
15.01 2019


UWAGA!

   Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce informuje, że od dnia 01.01.2019 r. ulegają  zmianie godziny odjazdów następujących kursów:

Linia nr 2

Wojciechowice 3 –Osiedle Sienkiewicza

z 1730  na  1720

Osiedle Sienkiewicza –Wojciechowice 3

z 1755  na  1740

 

Linia nr 3

Dw. PKS –Olszewo-Borki

z 555  na  605

Liczba wyświetleń: 601
 
31.12 2018


Komunikat Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji  Spółka z o.o. w Ostrołęce  o wynikach konkursu
Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce informuje,
że rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji...
Liczba wyświetleń: 656
 
21.12 2018


Świąteczne Życzenia!
 
21.12 2018


Kursowanie autobusów w okresie świątecznym
MZK Sp. z o. o. w Ostrołęce informuje, że od dnia 24.12.2018r. do dnia 31.12.2018r. autobusy...
Liczba wyświetleń: 1110
 
18.12 2018


Rada Nadzorcza MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce

ul. Kołobrzeska 1 , 07-410 Ostrołęka

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Prezesa Zarządu

Miejskiego Zakładu Komunikacji

Spółka z o.o. w Ostrołęce

 

  1. Określenie wymagań.

Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe ( menadżerskie, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne ) lub wykształcenie wyższe ( menadżerskie, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne ) uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej , na podstawie odrębnych przepisów,

  2. co najmniej 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

  3. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

  4. spełnianie innych niż wymienione w ppkt 1-3 wymogów...

 

Liczba wyświetleń: 517
 
07.12 2018

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011